Studion

Alla barn är olika med olika förutsättningar och behov. För att vara en skola för alla där alla elever ges möjligheten att lyckas, har Ängsnässkolan byggt upp en verksamhet som vi kallar Studion.

I Studion arbetar lärare, fritidspedagog och elevassistent. Här sker undervisningen i ett mindre sammanhang, enskilt eller i grupp.

I Studion anpassas uppgifterna efter förmåga och uppställda mål. Eleverna får hjälp och träning i att hitta strategier och verktyg för att hantera sin tillvaro i skolan samt förbereda och träna eleverna inför och i den ordinarie undervisningen. 

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 21 december 2021

Var informationen till din hjälp?