Plan- och styrdokument

Ängsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling skickar du efter genom att mejla till karin.sarkijarvi-zettervall@huddinge.se eller till  marianne.widercrantz@huddinge.se

 

 

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 12 september 2023

Var informationen till din hjälp?