Stöd till anhöriga

Tar du hand om en närstående? Behöver du någon som tar hand om dig?

Att vara anhörig

När en närstående är sjuk, har en funktionsnedsättning eller beroendeproblematik kan många tankar och känslor komma. Dessa känslor och tankar är du inte ensam om att känna. För att kunna hantera din situation kan du som är anhörig behöva information, stöd och någon att prata med. Det kan också vara viktigt att du får möjlighet till egen tid och återhämtning.

Vi finns till för dig

Stödjer, hjälper eller vårdar du en närstående? Någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en beroendeproblematik? Då kan du själv behöva stöd och avlösning. I kommunen finns två anhörigkonsulenter som kan informera dig om olika typer av stöd och hjälp. 

Stödet erbjuds dig som är maka/make, partner, sambo, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne.

Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt. Stödet du får av anhörigkonsulenterna är kostnadsfritt. Inga journaler förs.

Anhörigstödet i Huddinge kommun erbjuder bland annat

Råd och vägledning

Anhörigkonsulenten vägleder dig i kontakten med kommunen, Region Stockholm och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig. Dessutom kan du få information om vart du vänder dig för att få vanliga hjälpmedel.

Enskilda samtal

Om du behöver någon att prata med är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för ett stödjande samtal. Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig. Samtalet sker antingen i anhörigstödets lokaler eller via telefon.

Kunskap och gemenskap

Anhörigstödet erbjuder bland annat föreläsningar, utbildningar och grupper. I anhöriggrupper får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap.

Behovsprövade insatser

Huddinge kommun erbjuder också bland annat stöd och hjälpinsatser i form av avlösning, korttidsvård och korttidsvistelse. Dessa stödinsatser är behovsprövade och kräver beslut från biståndshandläggare.

Uppdaterad 17 januari 2020

Var informationen till din hjälp?