Stöd till anhöriga

Stödjer, hjälper eller vårdar du en närstående? Någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en beroendeproblematik? Då kan du själv behöva stöd och avlösning. I kommunen finns anhörigstöd som kan informera dig om stöd och hjälp som du kan få.

Stödet finns för dig som är maka/make, partner, sambo, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne.

Anhörigstödet i Huddinge kommun erbjuder bland annat

Allmän information och vägledning

Anhörigkonsulenten vägleder dig i kontakten med kommunen, regionen och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig. Dessutom kan du få information om vart du vänder dig för att få vanliga hjälpmedel.

Samtal

Behöver du någon att prata med är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent. Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig.

Kunskap och gemenskap

Anhörigstödet erbjuder bland annat föreläsningar, utbildningar och grupper. I anhöriggrupper får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap.

Behovsprövade insatser

Huddinge kommun erbjuder också bland annat stöd och hjälpinsatser i form av avlösning, korttidsvård och korttidsvistelse. Dessa stödinsatser är behovsprövade och kräver beslut från biståndshandläggare.

Tystnadsplikt

Vi som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt. Inga journaler förs.

Uppdaterad 3 januari 2024

Var informationen till din hjälp?