Barn som anhöriga

Barn som växer upp med föräldrar som har psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tar ett stort ansvar - ofta alldeles för stort. Barnen är en grupp som allt för ofta glöms bort av vuxenvärlden och därmed inte får det stöd de behöver.

Den 8 oktober arrangerade Huddinge kommun en digital halvdag på temat för medarbetare inom socialtjänsten (myndighet och utförare), vårdcentraler, skola, elevhälsa och politiker. Personer som möter de här barnen i sitt arbete.

Målet med dagen var att synliggöra den här gruppen av barn, vilka insatser kommunen och regionen erbjuder samt öka samverkan inom kommunen och med hälso- och sjukvården.

Här kan du som vill ta del av webbsändningen. 

Uppdaterad 12 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?