Om skolan

Mångfald är vår styrka, glädje och drivkraft och lärande vårt fokus.

Annerstaskolan är en F-9 skola som ligger i hjärtat av Flemingsberg, vilket idag utgör ett expansionsområde,med IT-gymnasium, olika forskningscentra, den nya högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset med tandläkarhögskolan samt Polishögskolan. 

I Annerstaskolan är mångfald en styrkaVi vet att alla människor är individer som ska mötas med omtanke och respekt. På så sätt skapar vi en trygg lärmiljö där alla ska känna sig välkomna och accepterade i vår gemenskap.

I Annerstaskolan är glädje vår drivkraft: Vi vet att delaktighet och engagemang ger ökad motivation och glädje, och att det i sin tur är utgångspunkten i allt lärande. Vi använder därför kreativa arbetsmetoder som lockar till ytterligare engagemang och delaktighet.

I Annerstaskolan är lärande vårt fokus: Vi vet att lärande kräver arbete och uthållighet så vi möter eleverna där de är och ger det stöd de behöver för att nå så långt de kan i sitt lärande. Tillsammans har vi modet att anta utmaningarna för att erövra nya kunskaper och ökad självkänsla.

Kontakt Annerstaskolan

Kontakt Annerstaskolan

Besöksadress:

Ortopedvägen 4 

Telefon: 08-535 337 70

Uppdaterad 15 juni 2020

Var informationen till din hjälp?