Trygghet och Studiero

På Annerstaskolan ska varje elev trivas, känna sig trygg, få möjlighet att utveckla sin personliga kompetens och förverkliga sina studiemål. Skolan tar avstånd från alla typer av kränkande behandling och diskriminering. Annerstaskolan strävar efter att skapa ett tryggt och lugnt arbetsklimat för alla elever samt personal genom att aktivt arbeta för att alla elever och personal bemöter varandra med respekt och tillit.

 

Uppdaterad 7 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?