Arbetsintegrerad utbildning för lärare mot fritidshem

Studera till legitimerad fritidshemslärare samtidigt som du jobbar! Arbetsintegrerad lärarutbildning ger dig som saknar lärarlegitimation möjligheten att utbilda dig samtidigt som du har tryggheten i en anställning.

Lärare och elever i grundskola.
Vill du bygga bra relationer med barn och ungdomar? Genom att studera till fritidshemslärare får du en inblick i skolans värld och lägger grunden för att bli en viktig person i elevernas vardag. Dessutom får du en kompetens som är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningen Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem är ett samverkansprojekt mellan Södertörns högskola och sex kommuner: Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Södertälje och Tyresö. Den vänder sig både till dig som redan jobbar inom fritidshem men som saknar legitimation, och till dig som har ett intresse av att jobba inom fritidshem. 

- Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för befintliga och potentiella medarbetare, och den här utbildningen möjliggör för oss att fortbilda dem som redan jobbar hos oss och som önskar få en legitimation, samtidigt som vi öppnar upp för andra som är intresserade av yrket att jobba hos oss under tiden som de studerar och förhoppningsvis även när de är klara med utbildningen, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef grundskola.

Sagt om utbildningen 

Studenten Jakob Hellgren berättar om vad han tycker om utbildningen.

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem - arbetsintegrerad utbildning

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av åtta terminer då du studerar på 75 procent på Södertörns högskola och har en anställning på 50-60 procent som lärare mot fritidshem. Under hela utbildningen sker studierna parallellt med arbete på en grundskola i den kommun där du blir anställd: Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Södertälje eller Tyresö. 

I arbetstiden ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som görs på den skola där du är anställd.

Efter fyra års studier har du en grundlärarexamen med arbete mot fritidshem och behörighet att undervisa i bild eller musik upp till årskurs 6.

Inkomst under utbildningen

Under studietiden får du lön motsvarande en halvtidstjänst samt ett utbildningsbidrag på 4 000 kronor per studiemånad. Du har även möjlighet att ansöka om bidrag och lån från CSN.

Så gör du för att ansöka

Ansökningsperioden inför terminsstart hösten 2021 är 15 februari-15 mars. Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker innan ordinarie ansökningsperiod till högskolan.

Urvalet till utbildningen sker genom så kallat alternativt urval. Det alternativa urvalet innehåller:
- Ansökan via antagning.se
- Personligt brev (se information nedan)
- Intervju

I samband med din ansökan till programmet ansöker du också om anställning i någon av de medverkande kommunerna.

Du måste också ladda upp ett personligt brev. Det ska vara skrivet på dator och vara cirka en A4-sida. Brevet ligger som grund för den intervju som kommer ske i samband med antagningen. I brevet presenterar du dig själv genom att beskriva:
- Din motivation för utbildningen och yrket
- Din sociala förmåga
- Dina ledaregenskaper

Tänk på att det är viktigt att komma ihåg att ladda upp det personliga brevet för att din ansökan ska vara giltig.

Mer information och frågor

Har du några frågor om utbildningen, skicka e-post till lararutbildning@sh.se.

Uppdaterad 22 mars 2021

Var informationen till din hjälp?