Jobba som chef inom äldreomsorgen

Att jobba som chef inom äldreomsorgen är ett utmanande uppdrag. Men också fantastiskt roligt och givande! 

Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska se till att de äldres vardag blir så trygg och meningsfull som möjligt. Och det är chefens ansvar att se till att medarbetarna får de allra bästa förutsättningarna för att göra just detta.

En uppgift som kräver stort engagemang och mycket tålamod, men som också ger enormt mycket tillbaka.

"En bra ledare ser till helheten"

Jessica Kindbom har jobbat inom äldreomsorgen i 20 år, och är för närvarande enhetschef på Kullagårdens demensboende.

– Det roligaste med mitt jobb, och det som ger mig mest energi, är att vara ute i verksamheten och hitta lösningar och nya arbetssätt. Det är också roligt när en kommer underfund med medarbetares olika styrkor och hittar sätt att ta till vara på och utveckla dessa. Det finns så många kunniga och engagerade medarbetare, och det är guld värt!

Ledarskap och hur en är en bra chef är något Jessica funderar över ofta.

– En bra ledare lägger sig inte i detaljer utan ser till helheten och delegerar för att få medarbetaren att växa, säger hon.

Tid för reflektion

Som chef är det viktigt att stötta och lyfta upp sina medarbetare. Det är extra viktigt inom äldreomsorgen där medarbetarna ofta ställs inför svåra situationer. Därför arbetar alla äldreboenden i Huddinge kommun med reflektion.

Reflektion handlar om att stanna upp, ge tid för eftertanke och att lösa de varierande situationer som kan uppstå i arbetet, på ett öppet sätt tillsammans med sina kollegor.

– För att passa som chef inom äldreomsorgen är det viktigt att en tycker om människor och inger förtroende. En måste också vara en god lyssnare och ha förmågan att motivera, kommunicera och ge feedback.

Uppdaterad 16 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?