Samverkan, kompetensutbyte och kvalitetshöjning

Enhetliga rutiner, mer samverkan och större möjligheter att påverka. Det är resultatet av den nya organisationen för sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Huddinge. Genom att samla alla sjuksköterskor i en och samma enhet blir det nämligen lättare för alla att vara med och effektivisera arbetet och följaktligen erbjuda en ännu bättre vård.

Tidigare har sjuksköterskorna inom äldreomsorgen tillhört sina respektive boenden, det vill säga haft samma chef som övrig personal, såsom vårdbiträden och undersköterskor, och arbetat efter i stort sett helt lokalt framtagna rutiner.

Den här typen av organisation har inneburit att arbetssätten skiljt sig markant åt från boende till boende. Eftersom att det är lätt att bli hemmablind har de flesta kört på i sina respektive hjulspår utan att fundera över alternativa, och ibland bättre, lösningar.

Nya organisationen samlar alla

Sedan hösten 2017 har dock en ny typ av organisation skapats i syfte att bättre ta till vara på kompetensen hos sjuksköterskorna, samt för att kunna erbjuda en mer enhetlig vård. En helt ny enhet som samlar alla sjuksköterskor har bildats. Förhoppningen är att den ska medföra ökad samverkan, ett naturligt forum för kunskapsutbyte och ett mer likriktat arbetssätt.

– Fram till nu har varje enhet jobbat efter sina egna rutiner utan att ifrågasätta dem nämnvärt, man har bara kört på för att det är så man alltid har gjort. Men i och med den här förändringen får vi nya riktlinjer som ska gälla för alla sjuksköterskor, vilket gör det tydligare vad vi ska förhålla oss till, och även vilken vård de äldre kan förvänta sig på äldreboende i Huddinge kommun, oavsett vilket det gäller, säger Gunilla Wiklund, sjuksköterska på Stuvstagårdens äldreboende.

Ett större sammanhang

Gunilla har jobbat som sjuksköterska i Huddinge kommun sedan 20 år tillbaka, och hon är positiv till omorganiseringen. Framför allt ser hon fram emot att få ingå i ett större sammanhang tillsammans med sjuksköterskor från de andra äldreboendena i kommunen. Tidigare har man nämligen träffats ytterst sällan och därmed haft begränsade möjligheter till att nätverka över gränserna. Men från och med nu kommer man träffas på regelbundna möten och arbetsplatsträffar.

– Det känns jättebra att få fler kollegor som jag kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter med! Jag tror att vi kan lära mycket av varandra. Dessutom blir det mycket lättare för oss att täcka upp för varandra om det skulle behövas. På det här viset kan ju vem som helst hoppa in var som helst utan att behöva förhålla sig till helt andra rutiner.

Samverkan skapar effektivitet och utveckling

Sofia Tunel jobbar som sjuksköterska på Rosendalsgårdens äldreboende och håller med Gunilla. Sofia är relativt ny i Huddinge kommun och har ingen erfarenhet av den tidigare organisationen, men hon tycker ändå att det här är ett jättebra sätt att arbeta.

Även hon tror att samverkan är nyckeln till effektivitet och utveckling.

– När vi ses på våra enhetsmöten så blir det tydligt att vi skiljer oss på många punkter, alla har egna arbetssätt men inget av dem är optimalt. Så det är jättevärdefullt att tillsammans komma fram till hur vi kan jobba för att det ska bli bättre, säger hon.

Ökad förståelse för yrkesrollen

Den nya enheten innebär också att alla sjuksköterskor nu har samma chef. Och även om hen inte är fysiskt närvarande på samma sätt som cheferna på respektive äldreboende så tycker både Gunilla och Sofia att det här är en bättre lösning. Framför allt eftersom den nya chefen faktiskt är sjuksköterska och på så sätt har en större förståelse för yrket.

– De chefer jag har haft på boendet har varit jättebra, men som sjuksköterska vill jag helst ha en sjuksköterska som chef. För hur det än är talar man samma språk och har samma synsätt, och jag tror det är svårt att leda när man inte förstår sina medarbetares yrkesroller fullt ut, säger Gunilla och får medhåll av Sofia:

– Det stämmer absolut! Boendechefen har ju ett annat, mer övergripande fokus, medan vår chef verkligen kan rikta in sig på oss och vårt arbete, och se sådant som är viktigt för just oss. Och visst vore det allra bäst om ens chef alltid fanns på plats, men samtidigt är det lätt att nå henne på telefon och e-post så jag har inte upplevt att det är ett problem, säger hon.

Inga skäl till oro

Även om det har gått ett tag sedan omorganisationen gjordes så jobbar man fortfarande på att allt ska landa och på att hitta fungerande processer.

Den nya organisationen har inneburit viss oro bland medarbetarna. Man har varit rädd att tvingas byta arbetsplats eller få andra arbetstider och skepsisk mot att ha en chef på distans. Men varken Gunilla och Sofia tror att det inte finns något skäl att vara orolig, och att förändringen kommer att innebära en klar förbättring.

– Jag tror att det här kommer att bli superbra, och höja kvaliteten på både vårt arbetssätt och vården vi ger. Dessutom blir det en större samhörighet och ett helt annat kollegialt utbyte oss medarbetare emellan, samtidigt som vi får ännu större möjligheter att utvecklas som sjuksköterskor på ett individuellt plan, säger Gunilla.

Uppdaterad 15 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?