Arbeta inom funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet i Huddinge kommun ger stöd och service enligt SoL och LSS till personer som har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara boendestöd, daglig verksamhet eller särskilt boende i gruppbostad. Vi erbjuder en flexibel och utvecklande arbetsplats där vi tillsammans gör vårt yttersta för att stötta människor i livets alla skeden. 

Funktionshinderområdet har cirka 500 medarbetare, däribland personliga assistenter, stödassistenter, stödpedagoger, ledsagare, avlösare samt chefer, arbetsledare, samordnare och administrativ personal. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra verksamheter, och kompetens- och metodutveckling är därmed givna delar i vårt arbete.

För att trivas hos oss bör du vara driftig, lösningsorienterad och kreativ. Att du tycker om att utveckla, såväl ditt eget arbete som brukarnas vardag, med hjälp ny teknik ser vi som en fördel då vi alltid försöker ligga i framkant vad gäller implementering och användning av nya metoder och digitala lösningar.

Brukarna berättar

Vilka är de viktigaste delarna i samspelet mellan brukarna och dig som medarbetare? Möt fyra brukare inom funktionshinderområdet som berättar om sina förväntningar.