Chefer berättar

Hur skapar våra chefer hållbara verksamheter? Vad ser de som den största tjusningen med arbetet inom socialtjänsten? Och hur kan de bidra till att du som socionom hela tiden får de bästa förutsättningarna för att utvecklas i din yrkesroll? Här berättar några av våra chefer hur det ser på socionomyrket och goda sociala arbetet i Huddinge kommun.

"Vi har mycket att lära av nyutbildade socionomer" 
Maria Berglund

Majoriteten av de som söker sig till verksamheterna inom försörjningsstöd kommer direkt från utbildningarna och saknar ofta längre arbetslivserfarenhet. Problematiskt, kanske somliga skulle tycka, men på Arbete och försörjning i Huddinge kommun ser man det i stället som en möjlighet att utveckla verksamhetens arbete.

– Självklart strävar vi även efter att rekrytera personer med längre erfarenhet, men jag tycker att nyutexaminerade socionomer ger mycket bra input som påverkar verksamheten i positiv riktning. Vi behöver nyfikna och pigga personer som ifrågasätter invanda arbetssätt och rutiner. Vi har lika mycket att lära av dem som de har att lära från oss, säger Maria.

Att arbeta inom försörjningsstöd lägger, enligt Maria, en bra grund för den fortsatta karriären som socionom – oavsett om man fortsätter i Huddinge eller väljer att röra sig vidare.
– Förutom att de nyanställda får kunskaper om vad som gäller i arbetet just här hos oss och för deras specifika roller, så ger vi dem också verktyg som de kan bära med sig i framtiden. Att räkna och betala ut pengar, det finns det apparater som gör. Det svåra är att bli bekväm i det personliga mötet med brukarna, och att känna sig trygg i att fatta beslut. Där lägger vi stort fokus.

"Socialt arbete har en enorm bredd"

Yvonne KokkolaSom socionom kan man tillbringa ett helt yrkesliv inom en och samma kommun och aldrig bli uttråkad. Det är charmen med att jobba inom socialtjänsten, menar Yvonne Kokkola, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Huddinge.

– Grattis till dig som snart är klar socionom, du har gjort ett fantastiskt val av yrke! Du kommer att få uppleva en bredd på arbete är svår att föreställa sig, säger Yvonne.

Hon har själv testat på flera olika områden inom socialtjänsten, och bland annat jobbat med beroendeproblematik och som myndighetsutövande socialsekreterare. Hon har också varit chef inom försörjningsstöd och boendefrågor, och sedan 2009 som verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.

– I min egen karriär har jag fått och tagit möjligheter för att använda min utbildning på olika sätt. Jag har provat på många delar av socialtjänsten och tycker att det är så otroligt roligt. Som verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen ser jag hela bredden av det sociala arbetet.

Socialtjänsten i Huddinge kommun strävar efter att skapa goda förutsättningar för intern rörlighet, och det finns stora möjligheter att söka sig vidare till andra utmaningar, befattningar och arbetsuppgifter.
– Om man vill byta jobb så ska man inte behöva söka till en annan kommun, alla möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling ska finnas internt.

"En bra chef har stora öron"Pia Wrede och Ali Shahnazi-Nia

När andra riskerar att förlora personal till följd av omorganiseringar satsar Huddinge på trygghet, effektivisering och kommunikation för att behålla medarbetarna.

– Det kan lätt gå inflation i det där med att omorganisera, vilket leder till osäkerhet och att folk slutar. Här gör vi saker med mer eftertanke, och omorganisering  betraktas inte som det självklara svaret på frågan om hur vi ska bli mer effektiva. Det skapar en känsla av trygghet som gör att både chefer och medarbetare tenderar att stanna länge, säger Pia Wrede, enhetschef på beroendeenheten.

Tydlighet ger trygghet

Pia är övertygad om att ett stabilt och tydligt ledarskap är nyckeln till en god arbetsmiljö, och till att attrahera nya medarbetare.
– De flesta som söker jobb ställer frågor om gruppsammansättning, ledarskap och introduktion. Det gäller framför allt nyutexaminerade socionomer som har ett större behov av att komma in i en stabil organisation där det finns erfarna medarbetare som tar hand om dem, säger Pia.

Att bygga en hållbar verksamhet där alla känner sig sedda och bekräftade är Pias personliga ledarskapsmål. Något hon tror uppnås bäst med rak kommunikation och lyhördhet.
– Mina medarbetare ska må bra och känna sig trygga, och där har jag som chef en viktig roll genom att tydligt visa vad jag förväntar mig, vad som är ”good enough”. Jag är övertygad om att god kommunikation är grunden för att få medarbetarna att trivas, säger hon.

Lyhörda ledare

Att kommunikation är ett av chefens viktigaste verktyg håller Ali Shahnazi-Nia, enhetschef inom försörjningsstöd, med om. För honom innebär ett bra ledarskap att ha en tydlig dialog med medarbetarna, och en samsyn – både vad gäller målet och vägen dit.
– En bra chef har stora öron, det vill säga lyssnar mycket. Det är viktigt att ställa frågor och försöka ta reda på vad medarbetarna tycker, inte gissa sig till saker och ting. Man måste ha medarbetarna med sig för att det ska bli bra, inte förhasta sig, utan låta dem mogna in i förändringar.

Förutom att lyssna är det, enligt Ali, även viktigt att som chef  återkoppla till sina medarbetare och lägga tid på reflektion och feedback. 
– Att arbeta med myndighetsutövning är utmanande. Därför behöver jag vara närvarande, stödjande och se till att rättssäkerheten följs, säger han och fortsätter:
– Som chef vill jag få alla medarbetare att känna att de och deras arbetsinsats gör skillnad. Det är det som skapar meningsfullhet i arbetet och en god arbetsmiljö.

Uppdaterad 12 februari 2018

Var informationen till din hjälp?