Att jobba som socionom – medarbetare berättar

Våra socialsekreterare har alla en sak gemensamt – de brinner för att göra skillnad i människors liv. Här berättar sex medarbetare vad som gör deras arbete fantastiskt.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Semhar Tekeste, socialsekreterare, mottagningsenheten,

Semhar Tekeste, socionom Arbete och försörjning:
– Att jag får vara med klienterna som en stödfunktion och se de små stegen som de tar mot en större förändring. Dessutom har jag bra kollegor som stöttar, och ett varierande arbete där jag lär mig nya saker varje dag.


Dimitrios Papadopoulos, socialsekreterare, enheten för ensamkommande barn:

Dimitrios Papadopoulous, socionom
– Att jag får arbeta med människor och göra positiv skillnad i deras liv. Jag tycker även om att jag själv har möjlighet att strukturera mina arbetsdagar, att det satsas mycket på kompetensutveckling, samt att man på min arbetsplats alltid är öppen för förslag som kan förbättra verksamheten.


Malin Jansson, socialsekreterare, försörjningsstöd:

Malin Jansson, socionom
– Att vi, tack vare våra utredningsassistenter som avlastar oss i många av de administrativa uppgifterna, ges utrymme att faktiskt ägna oss åt socialt förändringsarbete. Det gör att vi socialsekreterare kan fokusera på rätt saker, som att träffa och jobba med klienterna.


Evelina Aho, fältsekreterare, mobila teamet:

Evelina Aho, socionom– Att det är så utmanande och utvecklande. Jag jobbar uppsökande mot barn och ungdomar ute på fält, lite som en kurator utan kontor, vilket gör arbetet väldigt varierande och flexibelt. Dessutom är vi ett fantastiskt team där allas fokus är att ge barn och ungdomar en röst. Det är lyxigt att vara del av en arbetsgrupp som sprider kärlek varje dag!


Maja Öberg, socialsekreterare, barnenheten:

Maja Öberg, socionom
– Att det är så varierande. Ingen dag är den andra lik, men alla är innehållsrika och bjuder på intressanta möten med människor, utmaningar och lärorika situationer.


Sheku Conteh, socialsekreterare, missbruksteamet, Arbete och försörjning:

Sheku Conteh, socionom– Att få träffa brukarna som söker ekonomiskt bistånd. Jag blir riktigt lycklig när jag får någon att ta det första steget i en förändringsprocess. Och det känns som en stor belöning när vi tillsammans lyckas undanröja de hinder som stått i vägen för hens möjligheter till egen försörjning.

Uppdaterad 14 februari 2018

Var informationen till din hjälp?