En arbetsplats i ständig förändring

Att möta nya människor och anpassa sig efter olika behov och förutsättningar är en socionoms vardag. I Huddinge kommun ses ett aktivt mångfaldsarbete och en ambition att vilja förändras och utvecklas som förutsättningar för att kunna bedriva en socialtjänst som är till för alla – oavsett vem som behöver hjälp. 

Richard Wihlstrand

Jämställdhet och mångfald är prioriterade områden i Huddinge. Att medverka till att bryta invanda mönster och strukturer, och erbjuda service utifrån varje individs specifika behov är något som alla verksamheter arbetar aktivt med. Och när det gäller mångfaldsarbetet finns det alltid ett behov av vidareutveckling och förbättringar.
– Vi måste arbeta dynamiskt för att följa samhällsutvecklingen, och ständigt lyfta och problematisera frågor kring kultur, religion och mänskliga rättigheter för att påminna oss om hur vi vill bedriva våra verksamheter, säger Richard Wihlstrand, kurator på familjecentralen i Flemingsberg.

Ifrågasätta fördomar

Med en brokig målgrupp så ställs han dagligen inför olika frågeställningar, dilemman och livsöden. Något som inte sällan tvingar honom att se över och anpassa både arbetssätt och personliga värderingar.
– Vi har alla förutfattade meningar av olika slag, och det är viktigt att vi ständigt ifrågasätter dem om vi ska nå fram till ett mer öppet och tolerant samhälle. I mitt arbete får jag väldigt ofta mina egna fördomar ifrågasatta, vilket är berikande, både för min yrkesroll och för mig som person.

Höga ambitioner

Att socialtjänsten, i enlighet med mångas fördomar, är tungrodd och dålig på att jobba med mångfald och förändringsprocesser håller Richard absolut inte med om.
– När jag utbildade mig till socionom matades vi studenter med en bild av socialtjänsten som svårförändrad, och att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet saknades. Men sedan jag blev yrkesverksam har jag aldrig fått den bilden bekräftad. På alla platser jag har jobbat har det bedrivits ett gediget och kontinuerligt arbete med att utveckla kunskaperna kring till exempel olika kulturer, genus och föräldraskap. Och här i Huddinge upplever jag att det finns en stark ambition att vilja förändras och följa med i samhällsutvecklingen.

Uppdaterad 13 februari 2018

Var informationen till din hjälp?