"Här får jag möjlighet att utvecklas"

Hedvig Enmark

Strålande förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Det får man i Huddinge kommun, menar Hedvig Enmark vars resa gått från praktikant, till trainee, till fast anställd socialsekreterare.
– Oavsett var man jobbar så uppmuntras man till att hela tiden lära sig mer.

Det var under sista terminen vid Södertörns högskola som Hedvig Enmark fick möjligheten att prova på socialsekreteraryrket på riktigt. Via Huddinge kommuns traineeprogram fick hon en plats på mottagningsenheten på Arbete och försörjning, där hon även tidigare gjort praktik, för att få en djupare inblick i arbetet. Tiden som trainee resulterade sedan i en fast anställning, vilken Hedvig, tack var programmet, var väl rustad för.
– Det var jättebra att, redan innan jag började, ha fått en inblick i det som jag faktiskt skulle jobba med. Första arbetsdagen hade jag koll på kollegorna, arbetsuppgifterna och vad som förväntades av mig. Det var en stor trygghet.

Även om hon anser att hon fick en bra grund att stå på under utbildningen fanns det bitar hon saknade, och som blev tydligare efter traineeperioden.
– Ja, jag hade fått en bild av att man som socialsekreterare
enbart jobbar på myndighetssidan, men efter min tid som trainee insåg jag att en stor del av jobbet består av det sociala arbetet. Många har nog uppfattningen att det här yrket inte är utvecklande för att man bara jobbar med myndighetsutövning, men det stämmer absolut inte.

Förutsättning för att trivas

Sedan Hedvig tillträdde sin fasta tjänst för drygt ett år sedan har hon, förutom större erfarenhet av det dagliga arbetet som social- sekreterare, fått flera möjligheter till att bredda sin kompetens. Bland annat genom utbildningar på temat våld i nära relationer, HBTQ och psykisk ohälsa, samt löpande fortbildning i metoden MI, motiverande samtal. Hedvig är övertygad om att kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för att man ska trivas och kunna göra ett bra jobb.
– Jag tycker det är jätteviktigt att jag får utrymme för att utvecklas i min yrkesroll. Jag vill ju hela tiden göra ett så bra jobb som möjligt och då måste jag också få förutsättningarna för det. Dessutom lever vi ju i ett samhälle som är i ständig förändring, och vi måste hänga med för att kunna anpassa våra verksamheter efter allt som händer, och det tycker jag Huddinge kommun är väldigt bra på, säger hon.

Öppet klimat

För Hedvig råder det ingen tvekan om att det finns stora möjligheter att utvecklas som socionom i Huddinge kommun, och hon ser fram emot att fortsätta sin karriär inom organisationen.
– Det råder ett väldigt öppet klimat här, och man ser och tar till vara på varje medarbetares potential. Dessutom har jag fått känslan av att man uppmuntrar till intern rörlighet snarare än att försöka hålla kvar personer på en viss position eller arbetsplats. Något jag tror är bra, både för oss som jobbar här och för
verksamheternas utveckling.

Uppdaterad 12 februari 2018

Var informationen till din hjälp?