Introduktion som lönar sig

Hulya Yesil och Valentina Restrepo

En genomtänkt introduktion är a och o för en lyckad fortsättning på en ny arbetsplats. I Huddinge kommun är detta därmed inget man tummar på, och på Arbete och försörjning finns det till och med en socialsekreterare som är helt dedikerad åt att ge nya medarbetare en riktigt bra start.  

Det var under 2015 som man bestämde sig för att anställa en person med främsta uppgift att introducera nya socialsekreterare inom försörjningsstöd. Tjänsten hade tidigare funnits i projektform, och efter att ha sett flera positiva effekter valde man alltså att göra den till en permanent tjänst för att vidareutveckla konceptet.
– Vi såg att det fanns ett behov bland nyanställda socialsekreterare, oavsett om de kom direkt från skolan eller om de varit yrkesverksamma i några år, av en mer omfattande introduktion. Dels till just vår verksamhet, dels till yrket och uppgifterna i sig. Och genom att samla allt detta hos en och samma person kunde vi skapa ett mer konsekvent och effektivt program, säger Hülya Yesil, som efter fem år i verksamheten fick rollen som introducerande socialsekreterare.

Hülyas roll är att stödja, vägleda och informera nyanställda socialsekreterare inom försörjningsstöd, enligt en introduktionsplan på sex månader.
– De första tre månaderna är den intensiva delen av programmet. Då är jag väldigt närvarande och går med de nya socialsekreterarna varje dag för att de verkligen ska komma in i verksamheten, få en förståelse för uppdraget och bli trygga i sina roller. Därefter slussas de vidare till sina respektive gruppledare som står för introduktionen till de dagliga arbetsuppgifterna. Men jag finns fortfarande kvar som ett stöd och samordnar möten som de ska ha enligt introduktionsplanen upp till sex månader.
– Jag tror många stressar igenom introduktionsfasen för att kunna sätta den nya medarbetaren i arbete så snart som möjligt. Men för oss är det viktigt att ha tålamod och erbjuda en längre introduktionsperiod. Vi är säkra på att det är värt det, säger Hülya.

Olika behov

Även om introduktionen följer en tydligt formulerad plan så har alla människor olika behov, och för Hülya är det väldigt viktigt att varje ny medarbetare får en introduktion som är anpassad för just hen.
– När det gäller nyutexaminerade socionomer så har de med sig massor av teoretiska kunskaper från skolan, men är
i många fall osäkra på hur de ska omsätta dem i praktiken.
De behöver bli trygga i att fatta beslut och lita på sina
kompetenser. Personer som har jobbat som socialsekreterare tidigare har ett annat behov, och vill snarare lära sig mer om hur det funkar just här i Huddinge kommun, vilka datorsystem vi jobbar med och hur organisationen är uppbyggd. Mitt jobb är att ta hänsyn till alla dessa olika erfarenheter och behov för att varje ny medarbetare ska få en så bra och givande introduktion som möjligt.

En avgörande faktor

Valentina Restrepo Pulido är en av dem som gått introduktionsprogrammet under ledning av Hülya. Valentina kom till Huddinge kommun direkt efter utbildningen vid Södertörns högskola, och kunde inte vara mer nöjd med sin start som socialsekreterare.
– Introduktionen har varit oerhört värdefull. När jag började
möttes jag av en genomtänkt plan som verkligen gav mig allt jag behövde för att komma in i arbetet, säger hon, och påpekar att möjligheten till ett riktigt bra introduktionsprogram var den främsta anledningen till att hon ville jobba i just Huddinge kommun.
– Ja, jag var på intervjuer i flera andra kommuner, och jag upplevde att det inte var någon annan som erbjöd den här typen av omfattande introduktion. Det var även något som man fick höra under studietiden, att Huddinge är en av de bästa kommunerna när det kommer till att ta hand om nya medarbetare. Så det gjorde valet ganska enkelt.

För Valentina var det en jättestor trygghet att ha en specifik person att kunna vända sig till med både stort och smått.
– Som ny på jobbet är det lätt att känna sig besvärlig när man hela tiden måste gå till olika kollegor med frågor och funderingar. Man känner liksom att det stjäl deras tid. Då är det skönt att i stället kunna vända sig direkt till en person vars uppgift faktiskt är att svara på allt det där, säger hon.

Vinst för alla

Hülya håller med om att det faktum att det är en och samma person som sköter all introduktion är positivt, inte bara för den nya medarbetaren utan också för befintlig personal.
– Ja, det blir ju en avlastning för gruppledarna som kan vara delaktiga och stötta, men samtidigt inte behöver känna att det tar så mycket tid från deras ordinarie arbete. Samtidigt som den nya medarbetaren förhoppningsvis känner en större trygghet med vetskapen om att det alltid är en och samma person som hen ska vända sig till.

På Arbete och försörjning arbetar man ständigt med att utveckla och förbättra introduktionsprogrammet för att möta nya behov, och det råder inga tvivel om att det har varit en lyckad satsning som lönat sig.
– Vi lyckas rekrytera kreativa socialsekreterare som är pigga på det sociala arbetet, och som efter introduktionen känner att de vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Det är det bästa betyget vi kan få, säger Hülya.

Uppdaterad 12 februari 2018

Var informationen till din hjälp?