Förmåner

Balans i arbetslivet

För att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge är du som medarbetare det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och underlättar din vardag. 

(Undantag eller begränsningar kan förekomma bland förmånerna eftersom kommunen har många olika verksamheter, yrken och avtal.)

Stort förmånsutbud via förmånsmeny

Vi har ett av de starkaste förmånserbjudandena bland kommunerna, med ett stort utbud av förmåner som du får mot löneavdrag. Allt finns samlat i vår webbaserade förmånsmeny där du också hittar lönespecifikation, pensionsinformation med mera.

Bland förmånerna finns:

  • Årskort på SL-kort, med löneavdrag varje månad
  • Matkasse till dörren
  • Hushållsnära tjänster
  • Hälso- och fystester
  • Ögonlaser och synfelskirurgi
  • Gruppförsäkringar, däribland olycksfallsförsäkring och livförsäkring
  • Möjlighet att växla till fler semesterdagar

Friskvård

Som medarbetare kan du välja mellan en friskvårdstimme per vecka eller friskvårdspeng. Friskvårdstimmen får tas ut under ordinarie arbetstid när arbetet så tillåter. Friskvårdspengen, högst 2 300 kronor per år, får användas till aktiviteter som är godkända enligt Skatteverkets regler.

Öppna föreläsningar och hälsofrämjande insatser

Som medarbetare har du möjlighet att vara med på föreläsningar om hälsa, ergonomi, stresshantering, konfliktlösning och andra satsningar som främjar ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Personalföreningar

Humpe

Du blir automatiskt medlem i Humpe, Huddinge kommuns personalförening, som har många olika aktiviteter. Flera av aktiviteterna är subventionerade eller rabatterade. Du kan till exempel engagera dig i bowling, fiske, friluftsliv, golf, gympa, löpning, ridning, volleyboll eller tennis. Ibland erbjuds också rabatterade biljetter till olika kulturevenemang.

Konstföreningen Ögonfröjd

Du kan också gå med i konstföreningen Ögonfröjd. Då är du bland annat med i utlottning av konst och konsthantverk två gånger per år. Ögonfröjd erbjuder dessutom olika aktiviteter under året med besök på museer, stadsvandringar, föreläsningar med mera.

Arbetstider

Flexibel arbetstid på många arbetsplatser

I de verksamheter där det är praktiskt möjligt har du möjlighet att via flextid påverka din arbetstid.

Tjänstledighet om du har barn mellan tre och tolv år

Som medarbetare i Huddinge kommun har du rätt att vara helt tjänstledig till barnet fyller 3 år. Du har också rätt att vara partiellt tjänstledig (upp till 25 procent) tills barnet fyllt 12 år.

Möjlighet till arbetstidsförkortning med lönekompensation för äldre medarbetare

Från och med månaden du fyller 63 år (från och med 2023 månaden när du fyller 64 år) har du rätt till arbetstidsförkortning, förutsatt att du arbetat i Huddinge kommun de senaste fem åren på minst 75 procent. Arbetsgivaren täcker upp tio procent av inkomstbortfallet under förmånens första 12 månader och ger fortsatt inbetalning till tjänstepension motsvarande din ordinarie sysselsättningsgrad.

Arbetsgivarintyg

Beställning av arbetsgivarintyg görs på Mina sidor hos din A-kassa.
Huddinge kommuns organisationsnummer är 212000-0068.

Semesterförmåner

I Huddinge kommun får du fler semesterdagar än vad som krävs i semesterlagen:

Ålder Semesterdagar
Upp till 39 år 25 dagar
40-49 år 31 dagar
Över 50 år 32 dagar

Växling av semesterdagstillägg – en möjlighet till fler lediga dagar

Om du vill ha fler semesterdagar finns en möjlighet att byta semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Beroende på ålder kan du per år få fem (under 40 år) eller sex (fyllda 40 år och äldre) extra lediga dagar. Undantag finns.

Tjänstepension och försäkringsskydd

Tjänstepension

Huddinge kommun avsätter pengar till varje medarbetares pension från och med 21 års ålder. 4,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten avsätts till tjänstepension.

Är inkomsten högre än 7,5 inkomstbasbelopp (468 750 kr år 2018) tillkommer även förmånsbestämd pension, för dig född 1985 eller tidigare. För dig född 1986 eller senare görs istället en avsättning på 30 %, på inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Du väljer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna och om du vill att de ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring.

Försäkringsskydd

Som medarbetare i Huddinge kommun omfattas du bland annat av dessa gruppförsäkringar:

  • Sjukförsäkring – ett skydd för dig som medarbetare om du skulle bli sjuk och få sjukpenning
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – ger ett försäkringsskydd vid olyckor i arbetet eller vid resa till/från arbetet
  • Försäkringsskydd för efterlevande familj

Uppdaterad 1 mars 2023

Var informationen till din hjälp?