Sök tjänsten

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Biträdande sektionschef till BoU sektionen

Socialförvaltningen

Om arbetsplatsen

Sektionsbeskrivning
Barn och ungdomssektionen har en sammanhållen organisation och ett helhetsansvar för utredning, förebyggande, uppsökande samt biståndsbedömda insatser för barn, ungdomar, familjer och vuxna (vuxna genom Enheten mot våld i nära relationer och Socialjouren). Totalt arbetar drygt 200 medarbetare på sektionen. Sektionens helhetssansvar ger goda samverkansvinster, kortare och enklare beslutsvägar samt en möjlighet att enkelt "ställa om" utifrån behov hos målgruppen. Tillsammans med sektionschefen och tolv enhetschefer leder du sektionens kärnverksamhet, arbetsmiljöarbete, ekonomiuppföljning och utvecklingsarbete. Du och sektionschefen kommer att dela på ansvaret i uppdraget, sektionschefen är den som har det yttersta ekonomiansvaret för sektionen. Den biträdande sektionschefen kommer ha personalansvar för enhetschefen på den administrativa enheten inom sektionen. Ledord i sektionens ledningsgrupp är hållbarhet och helhetssyn både för medborgare och medarbetare. Som biträdande sektionschef ingår du i ledningsgruppen för verksamheten Individ och familjeomsorgen.

Arbetsuppgifter

Om arbetet
Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Du driver aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och du ser till att goda idéer tas tillvara. Fokus i uppdraget är att tillsammans med sektionschefen ta det övergripande ansvaret för sektionens samtliga enheter, driva ett gott arbetsmiljöarbete på sektionen samt behålla och utveckla en fortsatt god kärnverksamhet. Som biträdande sektionschef arbetar du i en sektion med tydliga strukturer, du kommer att leda förändring och utveckling när det behövs och styra mot en budget i balans. Genom ditt ledarskap möjliggör du för lärande och främjar medarbetarnas utveckling. I ditt uppdrag ingår samarbete med andra kommuner och du leder vissa styrgrupper och arbetsgrupper inom sektionen, verksamheten, kommunen samt inom Södertörnssamarbetet.

Din profil

Vi söker dig som har socionomexamen och lång erfarenhet inom socialtjänstens barn och ungdomsvård, både myndighetsutövning och öppenvård. Du som söker ska ha egen erfarenhet av att vara chef. Du är lyhörd och tydlig som ledare och du har med framgång drivit utveckling på kort och lång sikt inom socialtjänstens områden. Egenskaper som värderas högt för tjänsten är att du är strukturerad och stabil i din ledarroll samt att du har ett strategiskt och systematiskt arbetssätt. Du har en tydlighet i ditt sätt att kommunicera, och kan förmedla verksamhetens mål både internt och externt. Goda förutsättningar för ditt ledarskap är en självklarhet för oss och till stöd i ditt uppdrag har du kunniga medarbetare och välfungerande stödfunktioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Upplysningar

Christine Salemka Carlsén verksamhetschef 08-535 376 70
Kristin Johansson biträdande sektionschef 08-53537631

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2019-09-20

Referensnummer

SOF:2019:118

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten