Sök tjänsten

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor har vi en gemensam syn på pedagogiskt ledarskap och lärande som definieras i vår pedagogiska plattform. Denna beskriver vad som förväntas av oss som arbetar här, och vad varje barn och elev ska få möta i våra verksamheter, varje dag.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/pedagogisk-plattform/

Tillsvidare heltid från och med 2019-08-05

Bitr. rektor med ansvar för Grundsärskolan och elevhälsan Mörtviksskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Om arbetsplatsen

Mörtviksskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 och grundsärskola.
På Mörtviksskolan möts ca 380 elever - från förskoleklass till årskurs 6 och grundsärskola - i en stimulerande miljö som lockar till lärande.
Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet. Vi satsar på ett språkutvecklande arbetssätt vilket främjar kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Närhet till skog och sjö ger möjligheter till lärande och gemensamma upplevelser i naturen.
Mörtviksskolan är en 2-parallellig skola från förskoleklass till årskurs 6. Bland dessa finns en klass i grundsärskolan och en liten klass för barn inom autismspektrat.

På Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Skolan har stort fokus på elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Skolan har de senaste åren haft ett utvecklingsarbete med fokus på språkutveckling, matematik och IKT i undervisningen. Vi har en fin stödorganisation i form av ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam som arbetar förebyggande och åtgärdande samt stöttar eleverna och lärarna i det fortsatta utvecklingsarbetet runt eleven. Våra ledord lärande miljö, trygghet, delaktighet och allas lika värde genomsyrar vårt arbete och ligger till grund för allt vi gör på skolan.
besök gärna vår hemsida: www.mortviksskolan.se

Arbetsuppgifter

Som biträdande rektor med ansvar för grundsärskolan , elevhälsan och trygghetsfrågor ingår du i en ledningsgrupp som består av rektor, två biträdande rektorer och ekonom. Du arbetar nära skolans rektor och i ledningsgruppen arbetar vi tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv. Du har verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar för grundsärskolan, trygghetsteamet och elevhälsoteamet på skolan. Du tar fram mål, följer upp och reviderar mål för verksamheten. Du arbetar tillsammans med rektor med skolans systematiska kvalitetsarbete både för elever och personal. Samt övriga skolledaruppgifter.

Din profil

Du ska ha en pedagogisk utbildning eller annan likvärdig utbildning och om du har gått det statliga rektorsprogrammet är det ett plus. Vi vill ha en skolledare som arbetar processinriktat och tar hänsyn till det större perspektivet, som förstår sin roll men ser till hela verksamhets bästa i agerande och beslut. Du har ett positivt förhållningsätt, är modig och tydlig i ditt ledarskap.

Du ska vara lösningsfokuserad och strukturerad och du ska ha ett genuint engagemang i elevernas och personalens utveckling. Har du kunskaper i novaschem, Heroma och Unikum så är det meriterande. Tidigare erfarenhet av att leda en grundsärskola och övergripande processer kopplat till trygghet och elevhälsoarbete är meriterande. I din roll kommer du att ha kontakt med andra myndigheter, skolans personal, vårdnadshavare och elever. Du behöver därför ha en kommunikativ kompetens, vara lyhörd och omtänksam för att klara av uppdraget. Det är viktigt att du tror på att bygga relation med elever, personal och vårdnadshavare.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Upplysningar

Alexandra Tzoka Zois rektor 08-535 349 72

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2019-04-04

Referensnummer

BUF:2019:87

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten