Sök tjänsten

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor har vi en gemensam syn på pedagogiskt ledarskap och lärande som definieras i vår pedagogiska plattform. Denna beskriver vad som förväntas av oss som arbetar här, och vad varje barn och elev ska få möta i våra verksamheter, varje dag.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/pedagogisk-plattform/

Tillsvidare heltid från och med 2019-04-01 eller efter överenskommelse

Lärare FBK/SVA 6-9 Trångsundsskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Om arbetsplatsen

Trångsundsskolan är en grundskola för F-9 med ca 720 elever. Vi har elever från många olika kulturer och är stolta över den mångfald som de bidrar med. Samtidigt söker vi skapa egna traditioner som kan knyta ihop Trångsundsskolan till en plats där alla är stolta att få vara en del av tryggheten, gemenskapen och glädjen i att finnas i ett sammanhang för alla. Vårt arbetsfokus ligger i trygghet, kunskap och hälsa och rörelse, och våra lektioner och aktiviteter är byggda för att främja just det. Vi jobbar med aktiva klassrum och eleverna har tillgång till dator/ipads med nödvändiga hjälpmedel.

Läs mer om vår skola på
https://huddinge.se/trangsundsskolan

Arbetsuppgifter

Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Vi söker nu två engagerade pedagoger som kommer jobba elevnära i en relativt nystartad men växande grupp med nyanlända elever. Läraren kommer få vara med att påverka och planera undervisningen, utarbeta, strukturera och utvärdera olika arbetssätt och hitta vad som funkar eller vad vi måste bli bättre i för att vi ska möta elevernas mycket individuella behov.
I arbetet ingår förutom sedvanliga arbetsuppgifter även viss kartläggning och inskrivningssamtal med elever och vårdnadshavare. Samarbete med andra lärare och yttre aktörer är ofta aktuellt i arbetet med elevernas väg in i den svenska skolan.

Din profil

Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i SVA 6-9, är väl förtrogen med LGR11 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Vi önskar locka strukturerade, passionerade och engagerade pedagoger med goda kunskaper om andraspråksinlärning och språkutveckling. Vi lägger stor vikt på mycket god förmåga att jobba i team, och flexibilitet inför skolvardagens varierande natur är en förutsättning. Vi vill säkerställa en god social utveckling för våra icke svensktalande elever men deras kunskapsutveckling behöver vara i fokus. Målet är att de ska få en god grund att kunna stå på för att fullt ut kunna delta i skolans ordinarie undervisning.

Sökanden behöver ha viljan och förmågan att ta egna initiativ och hitta kreativa lösningar i mötet med elevernas olika behov. Individualisering och anpassningar är ett måste.

Utöver den pedagogiska delen så är mentorskap för dessa elever en del av tjänsten. Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare, inskrivningssamtal och uppföljningsmöten är viktiga delar i arbetet och sker ofta i samarbete med andra aktörer som finns både i och utanför skolan.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.hudding

Upplysningar

Anna Tronelius tf rektor 08-535 354 70

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2019-04-08

Referensnummer

BUF:2019:95

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten