Sök tjänsten

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Projektledare

Kommunstyrelsens förvaltning

Om arbetsplatsen

Gatuprojektsektionens ansvar är att projektleda kommunala investeringar i kommunens exploatering- och investeringsprojekt. Utöver det ansvarar sektionen för att bidra med resurs och kompetens för projekt på allmän platsmark drivna av andra förvaltningar för att uppnå kommunens övergripande mål. Sektionen bevakar kommunens intresse i bl.a. bygglovsprocesser med avseende på gator och trafik samt utreder och besvarar frågor från allmänheten som rör synpunkter inom basuppdraget. För övrigt så arbetar sektionen med att driva förbättringsarbeten av den befintliga kommunala infrastrukturen.

Under planprocessen är sektionen ansvarig för genomförandefrågor. Sektionen ansvarar för att bidra till och driva frågor om genomförbarheten av projekt på allmän platsmark samt omsätta kommunens riktlinjer och policys.
Gatuprojektsektionen ansvarar för framtagning av överslagskalkyl kopplat till allmän platsmark och beställer och driver förprojektering av allmän platsmark inom de ekonomiska ramarna.

På Gatuprojektsektionen är vi idag ett team om 16 personer, men nu behöver vi bli fler. Vi har nära samarbete med de andra sektionerna på Samhällsbyggnadsavdelningen och stämningen är hjärtlig.

Arbetsuppgifter

Gatuprojektsektionen på Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för planering, projektering och byggande av kommunens gång- och cykelbanor, vägar och parker med mera. Vi arbetar bland annat med frågor inom planering och projektering samt genomförande av upphandlingar och byggande av kommunens allmänna ytor.

Som projektledare deltar du i samhällsbyggnadsprocessen från planprogram till och med genomförande och överlämnande till kommunens drift och underhåll. Under detaljplaneskedet är du bland annat ansvarig för samordning av arbetet inom avdelningen för uppbyggnad av allmän platsmark och ansvarar för att beslutade processer, riktlinjer, policys och mallar etc. som berör projektet följs.

Din profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom väg och vatten, samhällsbyggnad eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Du ska ha flera års erfarenhet av projektledning inom anläggningar eller dylikt.
Det är meriterande om du har kommunal erfarenhet av projektledning inom anläggning.
Som person drivs du av att nå uppsatta mål och du arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt för att nå resultat. Då rollen innefattar många kontaktytor ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du är rak och tydlig i din kommunikation när det behövs. För att lyckas som projektledare bör du ha ett gott självförtroende, vara trygg, stabil och agera på ett lugnt och samlat sätt, även under pressade förhållanden. Du kommer också att ha nytta av din förmåga att tänka strategiskt och lösa problem.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Upplysningar

Bannie Imamovic sektionschef 08-53536575
Jeanette Magnusson rekryterare 08 - 535 303 05

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2019-06-23

Referensnummer

KSF:2019:23

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten