Sök tjänsten

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Allmän visstidsanställning. 1 år. Heltid, tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Föräldrarådgivare till enheten Förebyggande och uppsökande 0-20 år

Socialförvaltningen

Om arbetsplatsen

Föräldrarådgivarna kommer att ingå i enheten Förebyggande och uppsökande 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår kommunens fyra familjecentraler, föräldraskapsstöd, gruppverksamheten Fridlyst samt kommunens fältsekreterare. Enhetens uppdrag är att jobba förebyggande, uppsökande och samverkande kring barn och unga 0-20 år.
Familjecentralen erbjuder blivande föräldrar samt föräldrar med barn 0-6 år en mötesplats där ett samlat och tidigt stöd finns lättillgängligt. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan socialtjänsten, BVC, barnmorskemottagningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att tidigt upptäcka och tillgodose olika behov. Vi vill nu utöka möjligheten till att fler föräldrar kan få stöd i sitt föräldraskap genom att utveckla verksamheten till föräldrar med barn 6-12 år. Detta i nära samverkan med skolan, framförallt i Flemingsberg. Arbetet kommer även att ske i nära samarbete med våra fältsekreterare.

Arbetsuppgifter

Vi kommer under hösten i nära samarbete med skolan påbörja ett projekt för att utöka vårt stöd till föräldrar med barn i åldern 6-12 år. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med skolan, framförallt i Vårby. Arbetet kommer att vara uppsökande, vilket kan innebära hembesök, deltagande på föräldramöte och liknande. Det kommer att finnas möjlighet till att vara med och forma verksamheten utifrån de behov som kommer fram under projektet. Som föräldrarådgivare kommer ditt arbete att innehålla information och rådgivning individuellt och i föräldragrupper, psykosocialt stöd utifrån föräldrarollen samt individuella samtalskontakter. Stöd i att länka vidare till andra delar av socialtjänsten eller annat stöd som kan behövas.Ditt arbete bedrivs i samarbete med kollegor inom enheten såsom familjecentralen, föräldraskapsstöd samt fältsekreterare, skolan, socialtjänstens övriga verksamheter.

Din profil

Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig akademisk utbildning. Det är önskvärt att du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete med barn och familj inom öppenvård och/eller socialtjänst eller på utrednings/behandlingsinstitution. Vi söker medarbetare med god förmåga att samarbeta med andra professioner samt arbeta med familjer med olika kulturell bakgrund. För ett framgångsrikt arbete behöver du vara relationsskapande, lyhörd och ha förmåga att skapa förtroende. Du ska även kunna planera och strukturera ditt arbete. Vi lägger också stor vikt vid att du är initiativtagande och stimuleras av att driva aktiviteter i verksamheten.

Upplysningar

Anette Stork Stjernström enhetschef 08-53537680

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2019-10-14

Referensnummer

SOF:2019:137

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten