Sök tjänsten

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor har vi en gemensam syn på pedagogiskt ledarskap och lärande som definieras i vår pedagogiska plattform. Denna beskriver vad som förväntas av oss som arbetar här, och vad varje barn och elev ska få möta i våra verksamheter, varje dag.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Tillsvidare heltid från och med 2020-03-02.

Lärare till Studion på Balingsnässkolan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Om arbetsplatsen

Balingsnässkolan är en två parallellig F-9 skola som ligger i ett naturskönt radhus- och villaområde i centrala Huddinge. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, sk hemvister, där pedagogerna i arbetslaget ansvarar och arbetar gemensamt kring årskursens alla elever. Eleverna på Balingsnässkolan har tillgång till olika IT-verktyg, på låg och mellanstadiet har eleverna ipads och på högstadiet Chromebooks. I samtliga klassrum finns det Smartboards att tillgå. Varje elev har rätt att lyckas med sina studier utifrån sina förutsättningar. Vi kommer därför under vt 20 att starta upp en liten undervisningsgrupp, Studion. Studion ska bli en verksamhet där elever, i behov av särskilt stöd, får sin undervisning i ett mindre sammanhang under hela eller delar av skoldagen. Eleverna som kommer gå i Studion har kvar sin klasstillhörighet och målsättningen är att eleverna ska kunna återgå till ordinarie undervisning i helklass.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som lärare i Studions verksamhet, vilket innebär att du kommer undervisa elever från åk 1-9. Arbetet i Studion innebär att du har en tät dialog med övriga undervisande lärare för att i så stor utsträckning som möjligt kunna följa innehållet i elevernas ordinarie undervisning. Din uppgift blir att skapa och anpassa uppgifter till elevernas förmåga och behov och tillsammans med övriga kollegor i Studion skapa en lustfylld och tillgänglig lärmiljö för eleverna. För de elever som läser hela ämnen i Studion kommer du att ansvara för betygsättning och bedömning. Du kommer också, tillsammans med övriga kollegor i Studion, att ansvara för dokumentation och återkoppling kring elevernas utveckling både till vårdnadshavare och till mentorer. Arbetet innebär således ett uppföljande och utvärderande arbete av de insatser som görs för eleverna.
Då Studions verksamhet kommer att byggas upp från grunden kommer du att ges möjlighet att vara med och påverka utformningen av verksamheten utifrån dina erfarenheter, din kompetens och ditt engagemang. Du kommer att få arbeta tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som har tidigare erfarenheter av att arbeta i mindre undervisningsgrupper och som resurspedagoger. Under vt 20 kommer ni att vara ett arbetslag om 3 personer för att ht 20 vara 4 personer.

Din profil

Du är legitimerad lärare för grundskolans årskurser. Du har ett brinnande engagemang och tålamod för elever i behov av särskilt stöd och elever som utmanar. Du är en lugn och trygg person som trivs med att arbeta i en utmanande miljö där ingen dag är den andra lik. Du har en förmåga att se bakom elevers begränsningar och genom att förbereda och förekomma kan du få eleverna att lyckas. Du är mån om att skapa en förtroendefull relation med eleverna.
Du är väl förtrogen med LGR11 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du är flexibel och har mycket god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR11.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Upplysningar

Annika Svalstedt rektor 08-53536111

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2020-01-23

Referensnummer

BUF:2019:727

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten