Sök tjänsten

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Landskapsarkitekt

Kommunstyrelsens förvaltning

Om arbetsplatsen

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler. Läs mer på www.huddinge.se/samhallsbyggare


Trafik- och landskapssektionen på samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för planering, projektering och byggande av den offentliga miljön samt trafikplanering och mobility management. Vi arbetar med visionen för den offentliga miljön i tidigt skede och sedan med att förverkliga den i genomförandet. Vi planerar och gestaltar kommunens olika utomhusmiljöer, till exempel gator, torg, parker och lekplatser.

Vi arbetar med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle och med frågor inom exempelvis gestaltning, tillgänglighet, hållbarhet, attraktivitet, trygghet och hållbara transporter. Sektionen består i dag av 23 personer, varav 6 är landskapsarkitekter.

Arbetsuppgifter

Som landskapsarkitekt arbetar du från den stora stadsplaneringsskalan ned till minsta detalj. Du arbetar genom hela kedjan från visioner, mål och strategier till planering, genomförande och fortsatt utveckling under förvaltningsskedet. Du arbetar med medborgarnas gemensamma rum och ser till människans relation till sin omgivning och till helheten vid planeringen.

Du deltar i översiktlig planering, utvecklingsplaner, program och detaljplaneläggning av samhällsbyggnadsprojekt där du ansvarar för de offentliga miljöerna. Du säkerställer en god tillgång till attraktiva parker, lekplatser, stadsrum och naturområden i planeringen. Som landskapsarkitekt ska du också säkerställa mötesplatser för alla i det offentliga rummet, en mångfald av grönområden, platser för återhämtning, rekreation och lek.

Du deltar i arbetet med detaljplaner där din roll är att bevaka den offentliga miljön och de riktlinjer som finns kring dessa samt ha en övergripande helhetssyn av den byggda livsmiljön. I arbetet ingår även att besvara remisser och muntliga föredragningar för politiker, medborgare m.fl.


Din profil

Vi söker dig som är utbildad landskapsarkitekt och som gärna har flera års arbetslivserfarenhet inom yrket. Vi ser gärna att du har arbetat med stadsplanering inom kommunal verksamhet och har deltagit i arbete med större stadsbyggnads- eller infrastrukturprojekt. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta i detaljplanearbeten enligt PBL. Som person har du lätt för att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du är kreativ och driver självständigt dina processer. Du är omtänksam, rak och tydlig i din kommunikation och agera lugnt och samlat under stressade förhållanden. Du har helhetssyn, ser sammanhang och löser problem.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Upplysningar

Nicklas Lord sektionschef 08-53536562

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2021-09-26

Referensnummer

KSF:2021:39

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten