Sök tjänsten

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med ca 113 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för hela södra Stockholmsregionen. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. I centrala Huddinge pågår detaljplanering för 4500 bostäder bland annat genom omvandling av Storängens industriområde till attraktiva bostadskvarter.
När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi är med och sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar på uppdrag av kommunens beslutsfattare, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna.

Tillsvidare. Heltid. Två tjänster. Tillträde enligt överenskommelse.

Planarkitekt

Kommunstyrelsens förvaltning

Om arbetsplatsen

Samhällsbyggnadsavdelningen har fem sektioner: plansektionen, strategiska sektionen, mark- och exploateringssektionen, gatuprojektsektionen och trafik- och landskapssektionen.
På Plansektionen arbetar för närvarande cirka 30 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet genom att ta fram planprogram och detaljplaner. Förutom planarkitekter är vi även miljöplanerare, en plankoordinator och en kartingenjör. Plansektionen är organiserad i geografiskt avgränsade enheter och söker nu planarkitekter till planenheterna Sydvästra och Nordvästra.

Arbetsuppgifter

Du kommer få möjlighet i att delta i en rad spännande och utmanande stadsutvecklingsprojekt i utvecklingen av Sveriges största stadsutvecklingsområden. Dina kollegor är kunniga och samarbetar prestigelöst, vilket är en förutsättning för att hantera ett stundtals högt arbetstempo med utmanande och spännande stadsbyggnadsfrågor.
Som planarkitekt ansvarar du för planprogram och detaljplaner. Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och medverka i eller leda stadsbyggnadsanalyser, programarbeten och detaljplaneprojekt. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. I din roll har du många kontakter med byggherrar, byggföretag och arkitekter liksom med kommunens politiker och invånare.
I rollen som planarkitekt kan du också komma att delta i arbetet med kommunens översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner och utvecklingsplaner, utredningar i tidiga skeden samt vara sektionens representant i olika interna projekt. I ditt arbete ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom plan- och byggområdet. Utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter kommer du att bidra med ditt kunnande och din specifika kompetens för att genomföra de projekt där sektionens deltagande efterfrågas.
Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter på en arbetsplats i ständig utveckling och ett bra samarbetsklimat med många kontaktytor.

Din profil

Vi tror att du som söker den här tjänsten är en driven person som brinner för samhällsutveckling och formandet av våra framtida livsmiljöer. Du värdesätter ett prestigelöst samarbete och har förmåga att lösa arbetsuppgifter både enskilt och i grupp.
Vi söker dig som har en utbildning med inriktning mot fysisk planering, arkitektur, samhällsplanering eller liknande. Du har minst 3 års erfarenhet av arbetet som planarkitekt i en kommun. Har du erfarenhet av planering på strategisk nivå och/eller erfarenhet av arbete som konsult så är det meriterande.
Du har god gestaltande förmåga och har arbetat med gestaltning av bebyggd miljö. Vi värdesätter förmåga att illustrativt analysera, utforma och kommunicera framtida livsmiljöer. Du är en van användare av AutoCad. Kommunen använder modulen Focus detaljplan för framställandet av plankartor och vi ser gärna att du har kunskap inom 3D-modellering och visualisering samt Adobe-paketen. Du är dessutom väl insatt i gällande lagstiftning som plan- och bygglagen och miljöbalken och dess tillämpning. Du har också erfarenhet av att jobba med projekt som infrastrukturprojekt eller stadsbyggnadsprojekt i komplexa stadsmiljöer.
I din roll som planarkitekt krävs en god förmåga att visualisera och beskriva komplexa samband och omsätta dessa till konkret fysisk planering. Du behöver ha god analytisk förmåga, ha helhetssyn och vara en uttalad teamspelare, som trivs med att driva planarbetet framåt och kommunicera projekten med olika intressenter. Eftersom en stor del av arbetet innebär att utforma planhandlingar och underlag inför upphandlingar samt att kommunicera med projektens olika parter krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt att du är en skicklig presentatör.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge

Upplysningar

Carolin Andersson enhetschef nordvästra 08-535 363 79
Mats Lundgren enhetschef Sydvästra 08-535 363 76

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2021-09-26

Referensnummer

KSF:2021:40

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten