Sök tjänsten

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Heltid, tillsvidare Tillträde enligt överenskommelse

Miljöplanerare

Kommunstyrelsens förvaltning

Om arbetsplatsen

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med fler än 112 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för hela södra Stockholmsregionen. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. I centrala Huddinge pågår detaljplanering för 4500 bostäder bland annat genom omvandling av Storängens industriområde till attraktiva bostadskvarter.

Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi är med och sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar på uppdrag av kommunens beslutsfattare, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna.

Samhällsbyggnadsavdelningen har fem sektioner: plansektionen, strategiska sektionen, mark- och exploateringssektionen, gatuprojektsektionen och trafik- och landskapssektionen.
På plansektionen arbetar för närvarande cirka 30 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet genom att ta fram planprogram och detaljplaner. Förutom miljöplanerare är vi även planarkitekter, en plankoordinator och en kartingenjör.
Plansektionen är organiserad i geografiskt avgränsade enheter och söker nu en miljöplanerare till planenheten Nordvästra.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler.
Läs mer på http://www.huddinge.se/samhallsbyggare

Arbetsuppgifter

Som miljöplanerare arbetar du med att integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner, framförallt i planeringsfas men även vid genomförandet.

I Huddinge drivs alla planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. Du ingår också i en grupp på nio miljöplanerare som utbyter erfarenheter och samarbetar kring sakfrågor. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete som ständigt utvecklas. Det ställer krav på dig att ha både en hög grad av självständighet i ditt arbete och god samarbetsförmåga samt insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation.

Som miljöplanerare ingår du i projektgruppen i våra olika planprojekt. I arbetet ingår att utreda miljöfrågor, bedöma behovet av miljökonsekvensbeskrivningar, upprätta konsekvensbeskrivningar, ta fram förfrågningsunderlag till konsulter, bedöma tekniska utredningar såsom buller-, luft-, dagvattenutredningar m.m. I ditt arbete ingår också att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom miljöområdet med bäring på den fysiska planeringen samt arbeta med utveckling av vår verksamhet. Utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter kommer du att bidra med ditt kunnande och din specifika kompetens för att genomföra de projekt där sektionens deltagande efterfrågas.

Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter på en arbetsplats i ständig utveckling och ett bra samarbetsklimat med många kontaktytor.

Din profil

Vi söker dig med avslutad akademisk utbildning inom miljöområdet eller samhällsbyggnad med inriktning miljö.

Du har hunnit skaffa dig minst 2 års arbetslivserfarenhet inom miljöområdet och gärna erfarenhet av fysisk planering i kommunal eller privat verksamhet. Det är meriterande om du medverkat eller lett projekt inom fysisk planering.

Vi ser gärna att du har goda kunskaper om fysisk planering och plangenomförande, om gällande miljölagstiftning och dess tillämpning. God kunskap i plan- och bygglagstiftningen är meriterande. En fördjupad kunskap inom något av miljö- eller hållbarhetsområdena (som tex risk, buller, luft, miljökonsekvensbeskrivningar, ekosystemtjänster eller dagvatten och skyfall etc.) värdesätter vi också.

Som person är du engagerad och självständig och du har god förmåga att kommunicera då arbetet bedrivs i projektform. Eftersom en stor del av arbetet innebär att utforma planhandlingar och underlag inför upphandlingar samt att kommunicera med projektens olika parter krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi ser även att du är strukturerad, har god samarbets- och problemlösningsförmåga och arbetar på ett målmedvetet sätt.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Upplysningar

Anna Hjalmarsson tf enhetschef +46853536377

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Sista ansökningsdatum

2022-11-27

Referensnummer

KSF:2022:76

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Filmer om Huddinge

Vill du veta mer om vår syn på ledarskap och medarbetarskap eller Huddinges historia? Titta gärna på våra filmer

Sök tjänsten