Verksamhetsförlagd utbildning för lärar- och förskollärarstudenter – VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av lärarutbildningen som lärarstudenter gör i förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasiet och är den del av utbildningen där teori och praktik möts.

I Huddinge tar vi emot lärarstudenter på våra förskolor och skolor som en viktig del av vårt skolutvecklingsarbete. Vi vill vi ge dig som student ett bra mottagande och en meningsfull och inspirerande VFU av hög kvalitet.

Som lärarstudent på någon av våra förskolor eller skolor får du möjlighet att delta i verksamheten och tillsammans med din handledare reflektera över och fördjupa dina kunskaper om ditt blivande yrke. Den verksamhetsförlagda delen av din utbildning ger också våra förskolor och skolor möjlighet till kontakt med vetenskap och forskning på högskolan inom det pedagogiska området.

Sedan hösten 2015 driver Huddinge kommun ett Övningsskoleprojekt i samarbete med Södertörns högskola, kring lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning.  Det övergripande syftet med projektet är att skapa en lärarutbildning med tydligare fokus på att utveckla blivande lärares kunskaper om undervisning och lärande. Övningsskoleprojektet omfattar alla pedagogiska verksamheter, från förskola till gymnasium.

Huddinge kommun samarbetar med samtliga lärosäten i Stockholmsregionen som erbjuder lärarutbildning.

Kontakta oss gärna i alla frågor rörande vårt VFU-arbete.

VFU-ansvariga kontaktpersoner

Nilla Mälardahl, VFU-samordnare för förskolan och gymnasiet
Telefon: 08-535 60 43, 0708-79 03 48
E-post: nilla.malardahl@huddinge.se

Monika Sallstedt, VFU-samordnare för grundskolan samt fritidshem
Tel: 08-535 360 44, 0701-98 61 41
Epost: monika.sallstedt@huddinge.se

Uppdaterad 19 februari 2020

Var informationen till din hjälp?