Huddingetrainee: socionom

En bra start på yrkeslivet som socionom

Att arbeta inom socialtjänsten är spännande och utvecklande, och du får möjlighet att göra stor skillnad i många människors liv. Men det är också ett utmanande arbete som kräver inte bara teoretiska kunskaper utan också en hel del praktiska färdigheter. Huddinge, Nacka och Tyresö erbjuder ett traineeprogram som ger dig en bra start på yrkeslivet.

Programmet ger dig kunskap i hur lagstiftningen ska hanteras i praktiken och förbereder dig på de möten du kommer att ha med människor som befinner sig i svåra situationer. Till skillnad från många andra traineeprogram startar vårt program redan under din utbildning.

Syftet med Huddingetrainee: socionom är att du som student ska få ut så mycket som möjligt av din verksamhetsförlagda utbildning, i form av värdefulla upplevelser och kontakter men också genom vidareutbildning och coachning. Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning kan du söka traineeanställning hos oss, då vi fortsätter att stötta dig med verksamhetsnära utbildning och handledning.

En praktikplats utöver det vanliga

Vårt traineeprogram börjar i och med din verksamhetsförlagda utbildning som ingår i din utbildning. Du får en handledare och kommer regelbundet ha kontakt med vår koordinator som ser till att du trivs och får ut det du vill av din verksamhetsförlagda utbildning.

Som antagen till Huddingetrainee: socionom kommer du att tillhöra en grupp studenter från flera olika högskolor. Ni följs åt under den verksamhetsförlagda utbildningsperioden och kommer att ha handledda gruppträffar tillsammans, göra studiebesök i andra verksamheter och erbjudas intressanta utbildningsdagar.

Traineeanställning

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning kan du söka till nästa steg i vårt traineeprogram och få en traineeanställning hos oss.

Tillsammans med dig och din handledare utvärderar vi din verksamhetsförlagda utbildningsperiod och beslutar om en eventuell traineeanställning. Anställningen är på 20 procent och löper under hela läsåret, en dag i veckan, och du får en marknadsmässig lön. Naturligtvis anpassar vi ditt schema så att det passar med dina tentaperioder och schemalagd undervisning.

Allt handlar inte om praktiskt arbete under traineeprogrammet, du kommer också genomgå en personlig process där du kan behöva någon som stöttar dig i din yrkesutveckling. Därför får du en egen mentor. Samtalen med mentorn ger dig utrymme att bolla funderingar kring din yrkesidentitet och etiska dilemman. Traineetiden innebär en flexibel anställning med fokus på din inlärningsprocess och fördjupad utveckling i yrkesrollen.

Målet är att du efter din traineeanställning fått värdefull erfarenhet av socialtjänstens arbete och att du är fortsatt anställd hos oss.

Intresserad av att söka?

Du som utbildar dig till socionom och ska ut på verksamhetsförlagd utbildning kan söka till vårt traineeprogram. Skriv ett personligt brev där du berättar varför du vill göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss och om du är intresserad av någon speciell arbetsplats eller arbetsuppgift. Ansökan ska också innehålla CV, studieintyg och referenser. Vi träffar alla som söker för en intervju. 

Har du frågor om ansökningförarandet skickar du dem med e-post till: VFU-ansokan@huddinge.se

Ömsesidigt lärande

Att vara handledare och mentor ger möjlighet till yrkesutveckling för den befintliga personalen i kommunen. Studentmottagandet hjälper oss även att sprida positiva erfarenheter av arbetet inom socialtjänsten. 

Kontakt

Här kan du se vad som brukar hända under VFU-terminen samt under traineeanställningen

Uppdaterad 27 mars 2024

Var informationen till din hjälp?