Ungdomsjobb

Under hösten 2022 erbjuder Huddinge kommun ungdomar som kan ha svårt att hitta ett arbete på egen hand att prova på ett jobb inom någon av kommunens verksamheter under en till fyra månader.

Erbjudandet riktar sig mot ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under år 2021 eller 2022 har avslutat sin gymnasieutbildning och saknar sysselsättning. Ungdomar som har rätt till insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kan också ansöka om en plats.

Erbjudandet är i första hand riktat till ungdomar som kan ha svårt att hitta jobb på egen hand.

Du kan ansöka om plats hösten ut

Ansökningsperioden är öppen till och med 30 november 2022. Sista möjliga arbetsdag är 30 december 2022.

Ansök snarast eftersom urval görs löpande och vi har begränsade antal platser.

Ungdomsjobb är ett arbete under en kortare tid. Hur länge du har möjlighet att jobba beror på när du söker och vilken arbetsplats du matchas med. Arbetsplatserna kan även ha olika perioder.

Sök ungdomsjobb

Du som redan ansökt

Du som redan ansökt om ett ungdomsjobb kan hitta dina uppgifter på Mina sidor. När du blivit matchad med en arbetsgivare kan du även se arbetsgivarens uppgifter här.

Logga in på Mina sidor i Feriebas

Din anställning

När du tackar ja till ett jobb blir du anställd hos Huddinge kommun och får skriva under ett anställningsavtal.

Kontakt

Cherié Gustavsson

Koordinator för Feriepraktik och Ungdomsjobb

Postadress 
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ungdomsjobb
141 85 Huddinge

Uppdaterad 13 september 2022

Var informationen till din hjälp?