VFU, praktik och uppsats

Du som står inför VFU, praktikperiod eller uppsatsskrivande kan göra det i någon av verksamheterna i Huddinge kommun.

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning inom vissa verksamheter där det finns ett samarbete med högskolor och universitet. Det kan också finnas möjlighet att göra praktik, skriva uppsats eller examensarbete i samarbete med oss.

 

Uppdaterad 4 mars 2022

Var informationen till din hjälp?