Kontakt läsår 2023/2024

Kontakt Balingsnässkolan

Expedition telefonnummer:  08-535 361 10

Epost: Balingsnasskolan@huddinge.se

Besöksadress: Balingsnässkolan, Lännavägen 80, 141 34 Huddinge

Postadress: Balingsnässkolan, Huddinge Kommun, 141 85 Huddinge

Bussförbindelse till hållplats Balingsnäs: 744, 865 och 709

 

Uppdaterad 11 september 2023

Var informationen till din hjälp?