Elevhälsa

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Vi arbetar i första hand förebyggande och fungerar som elevernas företagshälsovård. Vi strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Vi ska följa varje elevs hälsoutveckling under hela skoltiden och uppmärksamma signaler som kan tyda på brister i elevernas livsstil eller arbetsmiljö.

Skolsköterska och skolläkare

Therese Alvarsson heter vår skolsköterska. Skolläkaren besöker oss ungefär en gång per månad, tider bokas via skolsköterska.

Skolhälsovårdens mål

Skolhälsovårdens mål är att arbeta förebyggande. När ditt barn börjar skolan så tar skolhälsovården över det förebyggande arbetet efter barnavårdcentralen. Vilket innebär individuella hälsobesök med kontroller av längd, vikt, syn, hörsel och rygg . Hälsobesöket inkluderar även ett hälsosamtal. Eleven erbjuds också vaccinationer enligt svenska nationella vaccinationsprogrammet. Skolsköterskan finns till för stöd för elever och personal vid olycksfall eller akut sjukdom.

I akuta ärenden kontaktas du som förälder direkt men i övrigt skickas ett skrivet meddelande med eleven hem eller information via lärare.

Tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Akutmedicin

Elev som har behov av akutmedicin - kontakta skolhälsovården och klassföreståndaren. Föräldrar/Vårdnadshavare ansvarar för att informera skolans personal. Instruktion med elevfoto och aktuella telefonnummer ska finnas tillsammans med medicinen. Ytterligare information samt blankett för överlämnande till icke medicinsk personal att ge läkemedel finner du längst ner på sidan.

Kontakta gärna mig på skolhälsovården om du behöver hjälp eller stöd när det gäller ditt barns hälsa. Ring eller skicka e-post.

"Små förändringar kan ge stora resultat"

Kurator

Janna Ahrens heter skolans kurator.

Hos kurator finns möjlighet till enskilda samtal för elever, konsultation och rådgivning till föräldrar och personal i skolrelaterade ärenden. Kurator kan också hjälpa till med att förmedla andra kontakter utanför skolan så som exempelvis ungdomsmottagningen, socialtjänsten eller barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Kuratorn deltar även i skolans elevhälsoarbete. 

Elever och/eller vårdnadshavare är väkomna att höra av sig till vår kurator för rådgivning, konsultation eller för att boka en samtalstid.

Uppdaterad 23 april 2024

Var informationen till din hjälp?