Elevråd

Elevrådet består av elever från skolans samtliga klasser och de träffas en gång i månaden. Lilla elevrådet består av elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Årskurs 4-9 inklusive anpassad grundskola utgör stora elevrådet.

Vi vill att alla eleverna ska ta eget ansvar och vara delaktiga i det som händer och sker på skolan. För oss är det viktigt att eleverna har möjlighet att påverka, och att de själva upplever att deras röster blir hörda. När man deltar i elevrådet får man öva sig i att ta ställning och skapa sig en ståndpunkt. Vi vill även ge eleverna förmågan att se både nackdelarna och fördelarna med sina synpunkter och önskemål. 

 

 

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?