Frånvaro

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev ska alltid göras av vårdnadshavare och meddelas varje dag. Om elever saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare för att kontrollera frånvaron.

Sjukanmälan sker via Skola24 där du loggar in med e-legitimation. 

Du kan även sjukanmäla på telefon 0515-777 600

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan blir nu digital på alla kommunala skolor, och vinsterna med det är bland annat att få ut tillförlitlig statistik, snabbare behandling samt minska pappershantering. De vårdnadshavare som behöver hjälp kan få det hos servicecenter.

 

Viktigt att tänka på:

  • Samtycke krävs av samtliga vårdnadshavare innan ansökan kan behandlas av skolan.
  • Ansökan om ledighet ska göras minst 14 dagar före ledighetens början

Enligt skollagen kan en elev ges ledigt under förutsättningen att det gäller kortare enskilda angelägenheter eller längre ledighet vid synnerliga skäl. Vi har därför en restriktiv hållning när det gäller att tillstyrka/bevilja ledigheter. Mycket av inlärningen sker i samspel med andra och eleverna behöver på olika sätt delta i undervisning eller ges möjligheter att visa sina kunskaper i skolan. Vi har också en skyldighet att ge elever stöd och det blir svårt att planera stöd för en elev som inte är i skolan. 

I samband med nationella prov (år 3, 6 och 9) beviljas inga ledigheter, stäm av datum med ansvarig lärare. 

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?