Fritidshem

Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna sig trygga, motiverade och delaktiga.

Fritidsverksamheten

Miljön skall kännetecknas av värme och engagemang. Barnen uppmuntras att delta i de olika aktiviteter och skapande som erbjuds varje dag.

Fritidshemmet åk 0-3 är uppdelat i 4 åldershomogena avdelningar där våra yngsta elever går på fritids Månstenen. Från åk 4 till åk 6 erbjuder vi mellanstadiefritids.

För att lära känna all fritidspersonal och elever i andra årskurser erbjuder vi barnen på fritids åldersblandade pedagogledda aktiviteter 2 dagar/vecka. Det är mycket uppskattat och ger förutsättningar för ökad trygghet.

Fritidshemmets årshjul följer både läroplan och årstider vilket ger barnen en varierad och utvecklande fritidstid med plats för både lärande och lek.

Verksamheten styrs utifrån skollagen, läroplanen och fritidshemmets allmänna råd.

Öppettider

Fritidshemmets öppettider är kl. 6:30 - kl. 17:30. Öppning sker i matsalen och vår stängningsavdelning är Månstenen (förskoleklassens lokaler). Efter kl. 16:30 nås stängningsfritids på telefonnummer 08-535 361 21. 

Samlad skoldag

Fritidspersonal och lärare har ett gemensamt ansvar för eleverna mellan 08:00 till 13:30 där fritidspersonal deltar i vissa lektioner under veckan.

Lovdagar

Inför lov föranmäler du som förälder behov av omsorg genom ett digitalt formulär. Vi behöver uppgifterna i god tid eftersom det totala antalet elever styr lovdagarnas aktiviteter. Under några veckor på sommarlovet har vi sammanslagning med andra skolor i närområdet.

 

Månstenen förskoleklass

Vi som arbetar på fritids i förskoleklass heter: Theodor Bohlenius, Paulina Helje, Anneli Lodin och Behiye Ünver.

Hitta hit och kontaktinformation

När du skall gå till fritids för förskoleklassen tar du till höger vid huvudentrén, gå rakt fram förbi vattenfallet och första trappan tag sedan till vänster.

Kontaktperson Månstenens fritidshem:

Opalen årskurs 1

Vi som arbetar på fritids för årskurs 1 heter: Patrik Issa och Klara Persson

Hitta hit och kontaktuppgifter

När du skall gå till fritids för årskurs 1 tar du till höger vid huvudentrén, gå upp för trappan vid vattenfallet och sväng sedan till vänster.

Kontaktperson Opalens fritidshem:

Diamanten årskurs 2

Vi som arbetar på fritids för årskurs 2 heter: Elinor Ling, Jonathan Roskvist Väntönen och Marcus Henttonen Frid.

Hitta hit och kontaktuppgifter

När du skall gå till fritids för årskurs 2 tar du till höger vid huvudentrén, gå längst bort genom hela skolan och sväng sedan till vänster.
 

Kontaktperson Diamantens fritidshem:

 

Briljanten årskurs 3

Vi som arbetar på fritids för årskurs 3 heter: Maya Lloyd, Ismet Delen och Yvonne Carlsson.

Hitta hit och kontaktuppgifter

När du skall gå till fritids för årskurs 3 tar du till höger vid huvudentrén, gå längst bort genom hela skolan och uppför trappan sväng sedan till vänster. 

Kontaktperson Briljantens fritidshem:

 

Kristallen år 4-6

Vi som arbetar på fritids för år 4-6 heter: Linda Birgersson och Wisam Al-Haly

Hitta hit och kontaktuppgifter

När du skall gå till fritids för år 4-6 tar du till höger vid huvudentrén, fortsätt längre in i skolan, sedan är det första hemvisten efter hissen på höger sida, hemvisten för årskurs 5.

 

Klubben Anpassad grundskola

Vi som arbetar på fritids för anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) heter: Carola Pabán, Sandra Svanljung och Daniel Stjernström

Hitta hit och kontaktuppgifter

Vi finns på övre plan i hemvisten för anpassad grundskola, som ligger rakt ovanför receptionen. 

 

Uppdaterad 21 maj 2024

Var informationen till din hjälp?