Läsårsdata

Gemensamma studie- och lovdagar (läsårsdata) för de kommunala skolorna i Huddinge. Utöver dessa beslutade dagar kan skolan ha ytterligare studiedagar.

Balingsnässkolans studiedagar läsåret 2023/2024

Vårterminen 2024

  • Måndag 11 mars 2024 - skola och fritids stängt.
  • Fredag 14 juni 2024 - skola och fritids stängt.

Balingsnässkolans studiedagar läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

  • Torsdag 15 augusti 2024 - skola och fritids stängt.
  • Fredag 16 augusti 2024 - skola och fritids stängt.

Omsorgsbehov under dessa dagar anmäls till emilie.bjorklund@huddinge.se senast 3 veckor innan. Omsorgen kan komma att ske på annan skola i kommunen alternativt med externa vikarier.

Ytterligare studiedagar kan tillkomma.

Huddinges kommunala grundskolor har gemensamt läsårsdata som du hittar på huddinge.se. Skolorna har utöver det sina egna lokala planeringsdagar.

Uppdaterad 14 mars 2024

Var informationen till din hjälp?