Läsårsdata

Gemensamma studie- och lovdagar (läsårsdata) för de kommunala skolorna i Huddinge. Utöver dessa beslutade dagar kan skolan ha ytterligare studiedagar.

Balingsnässkolans studiedagar läsåret 2022-2023:

Vårterminen 2023

  • Måndag 9 januari 2023 - skola och fritids stängt.
  • Måndag 27 mars 2023 - skola och fritids stängt.
  • Måndag 12 juni 2023 - skola och fritids stängt.

Höstterminen 2023

  • Torsdag 17 augusti 2023 - skola och fritids stängt.
  • Fredag 18 augusti 2023 - skola och fritids stängt.

Omsorgsbehov under dessa dagar anmäls till emilie.bjorklund@huddinge.se senast 3 veckor innan. Omsorgen kan komma att ske på annan skola i kommunen alternativt med externa vikarier.

 

Ytterligare studiedagar kan tillkomma.

Huddinges kommunala grundskolor har gemensamt läsårsdata som du hittar på huddinge.se. Skolorna har utöver det sina egna lokala planeringsdagar.

Uppdaterad 13 mars 2023

Var informationen till din hjälp?