Nationella prov

Datum för de nationella proven finner du längre ner på denna sida. Längst ner på sidan finns även en länk till Skolverket för den som vill läsa mer om de nationella proven. Observera även att ingen ledighet beviljas för de elever som ska genomföra nationella prov under läsåret.

Datum för nationella proven läsåret 2022/2023

Nationella prov består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna- De tidsbunda delprovens provdatum och de icke tidsbundna delprovens provperiod fastställs av Skolverket. Skolan bestämmer själv när provet startar på det aktuella provdatumet.


Provperiod för ämnesprov i årskurs 3

Ämnesproven i matematik och svenska samt svenska som andraspråk ska genomföras i skolor under perioden 13 mars - 17 maj 2023 (vecka 11-20)

Provdatum för ämnesprov i årskurs 6

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

7 nov-9 dec 2022

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

11

tis 14 mars 2023

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

11

tors 16 mars 2023

engelska

A

45–49

7 nov–9 dec 2022

engelska

B

13

tis 28 mars 2023

engelska

C

13

tors 30 mars 2023

matematik

A

45–49

7 nov–9 dec 2022

matematik

B+C

17

tis 25 april 2023

matematik

D+E

17

tors 27 april 2023

Provdatum för årskurs 9

Ämne

Delprov

Vecka

Datum & starttid

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

7 nov–9 dec 2022

svenska, svenska som andraspråk

B

12

tis 21 mars 2023

Kl. 9.00

svenska, svenska som andraspråk

C

12

tors 23 mars 2023

Kl. 9.00

biologi/ fysik/ kemi

A+B

13

ons 29 mars 2023

Kl. 9.00

engelska

 

A 45-49 7 nov–9 dec 2022

engelska

B

16

ons 19 april 2023

Kl. 9.00

engelska

C

16

fre 21 april 2023

Kl. 9.00

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

17

ons 26 april 2023

Kl. 9.00

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

17

fre 28 april 2023

Kl. 9.00

matematik

A

45–49

7 nov–9 dec 2022

matematik

B+C

19

ons 10 maj 2023

Kl. 9.00

matematik

D

19

fre 12 maj 2023

Kl. 9.00

Följ denna länk om du vill läsa mer om de nationella proven på Skolverkets hemsida

 

 

Uppdaterad 23 september 2022

Var informationen till din hjälp?