Skolforum onsdag 31 maj

Fritids stänger kl 15:45

Datum: 31 maj 2023

Personalen har skolforum och fritids stänger kl 15:45. 

Har ni behov av omsorg efter kl 15:45 denna dag kontakta Emilie Björklund på: 

emilie.bjorklund@huddinge.se

Senast onsdag 24 maj 

Uppdaterad 24 februari 2023

Var informationen till din hjälp?