Om skolan

Balingsnässkolan är en arkitektoniskt modern och spännande byggnad, idylliskt belägen i skogsbrynet en bit utanför centrumbebyggelsen. Här går elever från förskoleklass upp till år 9. Vi har även anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) för högstadielever.

Våra fantastiska förutsättningar

Skolans omgivningar består av både skog, berg, gräs, spelplaner och stora plana lekytor. Möjligheten till lek, sport, lärande och avkoppling är suveräna.

Den vackra, stilrena skolbyggnaden med stora glasade partier rymmer elva hemvisten i två våningsplan och innehåller även specialsalar, bibliotek, matsal och mycket välutrustade lokaler för musik, bild och hantverk. Interiören präglas av ljus och öppenhet.

Vår granne är urskogen men innanför den moderna putsade fasaden pågår en ambitiös och nyskapande verksamhet med fokus på kreativitet och skapande verksamheter.

 

Uppdaterad 22 juni 2023

Var informationen till din hjälp?