Grundsärskola år 7-9

När man är inskriven i grundsärskolan kan man bedömas efter grundskolans kursplan eller särskolans kursplan. Särskolans kursplan har två inriktningar, inriktning särskola och inriktning träningsskola. Hos oss läser de flesta elever till största delen efter särskolans kursplan men kan klara något enstaka ämne enligt grundskolans plan. När man inte når kunskapskraven i inriktning särskolan läser man enstaka ämnen eller alla ämnen enligt träningsskolans kursplan.

Balingsnässkolans särskola arbetar utifrån en helhetssyn på eleverna. Målet är att eleverna efter sina egna förutsättningar ska bli så självständiga som möjligt inför kommande gymnasietid och vuxenliv.

Organisation och arbetssätt

Vi ger eleverna verktyg för att kunna ta egna initiativ, reflektera och lösa problem i olika situationer. En stor del av vår verksamhet består därför av social träning.

Vi arbetar enligt särskolans kursplaner i olika grupperingar under skoldagen utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Våra elever har behov av struktur, ordning och en tydliggörande pedagogik. Alla ska tillåtas att lyckas! Vi höjer därför ribban lite i taget i lagom takt för var och en.

Målen i särskolan

Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Betyg kan ges från och med skolår 8 om eleven och föräldrarna så önskar. Alla elever ska dock få ett intyg om att de gått igenom utbildningen och föräldrarna kan begära att eleverna få ett studieomdöme.

Läs mer om grundsärskolans läroplan på Skolverkets hemsida

Inriktning träningsskola

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Elever har en utvecklingsstörning ofta med tilläggsfunktionsnedsättning och har svårare att tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen. Hos oss på Balingsnässkolan kan man gå om man är 13-16 år.

Organisation och arbetssätt

I träningsskolan arbetar man i arbetslag med hög personaltäthet. Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Grunden för arbetet är att skapa trygghet, en förutsättning för elevens fortsatta utveckling.

Träningsskolans kursplans fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

Med utgångspunkt i dessa ämnesområden planeras undervisningen för varje elev i en individuell utvecklingsplan.

Huddinge kommuns regler kring ansökan till särskola

 

Särskola - för vem?

Uppdaterad 10 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?