Skolbiblioteket

I biblioteket finns flera tusen titlar fakta och skönlitteratur för barn, ungdomar och vuxna. Varje år köper vi in aktuella böcker. Hos oss gäller huvudbibliotekets lånekort som ordnas från huvudbiblioteket i Huddinge. Det är enkelt att låna, eleverna får lära sig att låna själva via det datoriserade utlåningssystemet.

Ansvarig för biblioteket är Marja Johansson. Eleverna besöker biblioteket tillsammans med ansvarig pedagog eller när Marja finns på plats.

Bibliotekskatalog

Via bibliotekets dator kan du förutom att låna även söka efter böcker som finns i biblioteket och se om de finns tillgängliga för lån eller är utlånade för tillfället.

Låneregler

  • Du är ansvarig för det du lånar på ditt kort. Kortet är personligt och ingen annan får låna på ditt kort.
  • Lånetiden är fyra veckor.
  • Om böckerna är försenade påminns du om detta.
  • Om du tappar ditt lånekort eller om kortet blir stulet skall du anmäla detta till huvudbiblioteket i Huddinge så att kortet spärras. Nytt kort hämtas på huvudbiblioteket och kräver ny låneförbindelse som målsman skriver på.

    Kontaktuppgifter till biblioteksansvarig:

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?