Häradsvägen/Utsäljeleden – äldreboende och förskola

I kvarteret Bildhuggaren i Snättringe har ett äldreboende och en förskola byggts.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu? 

  • Fastigheten är färdigställd. Det är ännu inte klart vem som ska driva det kombinerade äldreboendet och förskolan men beslut väntas under hösten 2021.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen för kvarteret Bildhuggaren i Snättringe ger möjlighet att bygga ett nytt äldreboende med 90 lägenheter i vårdboendeform. Byggnaden kommer också inrymma en förskola med sex avdelningar.

Läs mer på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Illustration som visar byggnaden och barn och äldre som leker och vistas på gården.
Perspektivbild: Origo Arkitekter.
Situationsplan som visar hur fastigheten kommer bebyggas med byggnad, gård med mera.
Situationsplan: Origo Arkitekter. Klicka för att se den i större format.

Ny gång- och cykelväg

Kommunen kommer att bygga om del av Furuvägen samt anlägga en ny gång- och cykelväg längs med del av Utsäljeleden under våren 2022.Grön markering som visar gång- och cykelbanans sträckning längs med Utsäljeleden.
Den gröna markeringen visar gång- och cykelbanans sträckning längs med Utsäljeleden.

Tidsplan

Programsamråd

30 sep–29 nov 2013

Samråd

22 okt–30 nov 2015

Granskning

3 maj–7 juni 2016

Antagande

Fjärde kvartalet 2016

Laga kraft

Oktober 2017

Markarbeten påbörjas

Höst/vinter 2018

Inflyttning 2021

Utbyggnad av gångbanor

Våren 2022

 

Uppdaterad 1 september 2021

Var informationen till din hjälp?