Återvinning

I Huddinge finns över 50 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar.

Du kan lämna synpunkter på återvinningsstationerna hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Är det skräpigt runt stationerna? Gör en felanmälan här

SRV:s återvinningscentraler finns i Flemingsberg och i Skogås. Där lämnar du till exempel

  • farligt avfall
  • grovsopor
  • elavfall
  • trädgårdsavfall - här kan du till exempel lämna din julgran

Deras öppettider är:

Måndag–torsdag klockan 13–19
Fredag–söndag klockan 9–16

Helgdagar och röda dagar gäller särskilda öppettider

SRV har en sorteringsguide som hjälper dig att slänga rätt sak på rätt plats

Så här skaffar du passerkort till din återvinningscentral.

SRV hämtar sopor i Huddinge. Här kan du läsa mer om vad som gäller för sophämtning för olika slags bostäder.

Avfallsplan och föreskrifter 

I kommunens renhållningsföreskrifter hittar du mer information om kommunens ansvar, fastighetsägarens ansvar och producentens

På SRV:s sida hittar du gemensam avfallsplan för Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Avfallsplanen tar upp de långsiktiga målen med avfallshanteringen. 

Uppdaterad 18 juni 2019

Var informationen till din hjälp?