Återvinning

I Huddinge kommun finns det en återvinningscentral i Skogås. Det finns även cirka fyrtio återvinningsstationer för hushållens förpackningar och tidningar. SRV återvinning AB har hand om återvinningen i Huddinge kommun.

Sortera skräpet rätt

Om du undrar hur något specifikt avfall ska sorteras kan du söka i SRV:s sorteringsguide.

Sök i sorteringsguiden (srvatervinning.se)

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen i Skogås kan du lämna och återvinna:

  • farligt avfall
  • grovsopor
  • elavfall
  • trädgårdsavfall (till exempel lämna din julgran).

Återvinningscentralen i Skogås (srvatervinning.se)

Hitta närmaste återvinningscentral (srvatervinning.se)

Körkort tar dig förbi bommen

För att komma in på återvinningscentralen använder du ditt svenska körkort. Det gäller alla privatpersoner som är folkbokförda i Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Salems kommun (SRV:s ägarkommuner). Det spelar ingen roll om du bor i flerbostadshus eller enbostadshus.

Körkort gäller även som inpassering för privatpersoner som har fritidshus i någon av SRV:s ägarkommuner, men är folkbokförda utanför kommunerna.

Är du företagskund?

Om du är företagskund kan du ansöka om att bli fakturakund eller betala på plats.

Återvinningsturen

Återvinningsturen är en mobil återvinningscentral för insamling av grovavfall och farligt avfall. Den besöker flera platser i Huddinge kommun.

Turlista för återvinningsturen (srvatervinning.se)

Återvinningsstationer

Det finns även flera mindre återvinningsstationer för förpackningar och tidningar i Huddinge kommun. De ska endast användas av hushåll, inte av företag.

Hitta närmaste återvinningsstation (sopor.nu)

Är det skräpigt, fullt eller trasigt vid stationen? Anmäl det till SRV.

Felanmäl eller lämna en synpunkt på återvinningsstation (srvatervinning.se)

Avfallsplan, taxa och föreskrifter 

I kommunens renhållningsföreskrifter hittar du mer information om kommunens ansvar, fastighetsägarens ansvar och producentens ansvar.

Huddinge kommuns renhållningsföreskrifter

Det finns även en gemensam avfallsplan för Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem). Avfallsplanen tar upp de långsiktiga målen med avfallshanteringen. 

Gemensam avfallsplan för Södertörnskommunerna

All avfallshämtning betalas i efterskott. Som fastighetsägare betalar du för hämtning även om det inte finns något avfall vid hämtningstillfället. Det gäller även om hämtningen inte kan utföras på grund av olika hinder som gör att vi inte kan komma åt kärlet.

Från och med 2008 gäller en och samma renhållningstaxa för de olika kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Taxor och avgifter för Huddinge kommun (srvatervinning.se)

Uppdaterad 9 februari 2024

Var informationen till din hjälp?