Avfallsplan och föreskrifter

I avfallsplanen kan du bland annat läsa om nuläge, mål och åtgärdsförslag för hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas.

Kommunens ansvar att ta hand om avfallet

Det avfall som uppstår av vår konsumtion av bland annat mat och kläder behöver vi ta hand om på ett så bra sätt som möjligt.

Alla svenska kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll och jämförligt avfall från annan verksamhet.

Så ska hanteringen av avfall gå till

Renhållningsordningen består av en avfallsplan samt föreskifter för avfallshantering som beskriver hur kommunens avfall ska skötas. I avfallsplanen kan du bland annat läsa om nuläge, mål och åtgärdsförslag för hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas.

Avfallsföreskifterna visar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har och innehåller bestämmelser hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. 

Avfallsplan för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommun (pdf)

Avfallsföreskrifter i Huddinge kommun (pdf)

Mer information

Miljöbalken reglerar att att avfall ska tas om hand.

Miljöbalken i sin helhet (riksdagen.se) 

Uppdaterad 21 december 2023

Var informationen till din hjälp?