Bioavfall

Läs om vad som räknas som bioavfall, vad du ska tänka på när du vill starta en kompost för matavfall och vad som gäller för trädgårdsavfall. Här får du också information om matavfallskvarn.

Matavfall blir bioavfall

Den 1 januari 2024 ändrades definitionen av matavfall till bioavfall. Till bioavfall räknas:

  • biologiskt nedbrytbar trädgårds- eller parkavfall
  • nebrytbart livsmedels- eller köksavfall från både verksamheter  och privatpersoner.

Obligatoriskt för privatpersoner att sortera bioavfall

Från 1  januari 2024 är det obligatoriskt för privatpersoner och verksamheter att sortera ut bioavfall från annat avfall. Till exempel måste förpackningar skiljas från sitt innehåll och får inte längre slängas i restavfall.

Det finns möjlighet att ansöka om dispens för att sortera ut sitt bioavfall. 

Ansök om dispens för bioavfall 

Kompost som skäl för dispens av bioavfall

Du som bor i en- eller tvåfamiljshus har möjlighet att anmäla kompostering i samband med din ansökan om dispens från utsortering av bioavfall. Se information nedan om kompost.

Kompost kräver anmälan

Du som ska starta en kompost för matavfall behöver anmäla komposten till oss. I samma anmälan anger du om du vill att SRV ska tömma din soptunna var fjärde vecka istället för varannan vecka.

Anmälan om avfallshantering

Så gör du som vill ha en latrinkompost

Avgift

En handläggningsavgift tas ut för kompostering av matavfall och en avgift för att förlänga hämtningsintervall av restavfall.

Beskrivning Tid
Kompostering av matavfall 1 timme
För att förlänga hämtningsinvervall av restavfall 2 timmar

 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras enligt avfallsföreskrifterna i Huddinge kommun.

Avfallsföreskrifter i Huddinge kommun (pdf)

Du behöver inte anmäla om du komposterar trädgårdsavfall på din egen fastighet. Komposteras inte trädgårdsavfallet kan det lämnas vid en återvinningscentral eller någon annan plats som kommunen eller SRV återvinning anvisar. Det är inte tillåtet att tippa trädgårdsavfall utanför sin egen fastighet.

Matavfallskvarn

Den 1 januari 2024 skedde en lagändring som innebär krav på att matavfall från verksamheter och hushåll ska sorteras ut. Det betyder att den som använder eller installerar en matavfallskvarn efter den 1 januari 2024 behöver se till att den är kopplad till en separat tank eller en avskiljare, så att kravet på utsortering kan uppfyllas.

Avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppsledningsnätet uppfyller varken kraven på utsortering eller separat insamling. 

Efter 1 januari 2024 behöver du se till att avfallskvarnen kopplas till en separat tank eller avskiljare. Annars får den inte användas.

Bor du i flerbostadshus ska du först kontakta din fastighetsägare eller styrelse. Du kan läsa mer om att installera matavfallskvarn på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

Nya regler för matavfallskvarn (stockholmvattenochavfall.se)

Matavfallskvarn till enskild avloppsanordning

Vill du installera en matavfallskvarn och har en enskild avloppsanordning behöver du göra en anmälan till Huddinge kommun då detta påverkar sammansättningen och mängden avfall till din avloppsanordning.

Anmälan om avfallshantering

Observera att efter den 1 januari 2024 får du som har en enskild avloppsanordning bara använda eller installera en matavfallskvarn som är kopplad till en separat tank eller avskiljare.

Dispens

När den nya lagen börjat gälla den 1 januari 2024 kommer det vara möjligt att söka dispens för att få fortsätta använda en matavfallskvarn som inte är kopplad till en separat tank eller avskiljare.

Dispens söks hos miljötillsynsavdelningen genom att mejla till miljotillsyn@huddinge.se.

Företag och matavfall

Företag som hanterar livsmedel får inte ha matavfallskvarn i Huddinge kommun. Enligt avfallsföreskrifterna ska restauranger och storkök sortera ut matavfall för biologisk behandling. Läs mer i avfallsföreskrifterna.

Avfallsföreskrifter i Huddinge kommun (pdf)

Hämtning av matavfall

Hos SRV återvinning får du hjälp med att hämta ditt matavfall. Ta gärna hjälp av sorteringsguiden.

Källsortering av matavfall (srvatervinning.se)

Uppdaterad 6 februari 2024

Var informationen till din hjälp?