Kompost och matavfallskvarn

Kompost kräver anmälan

Du som ska starta en kompost för matavfall behöver anmäla komposten till oss. I samma anmälan anger du om du vill att SRV ska tömma din soptunna var fjärde vecka istället för varannan vecka. 

En handläggningsavgift på 1 209 kronor tas ut för kompostering av matavfall och en avgift på 2 418 kronor för att förlänga hämtningsintervall av restavfall.

Anmälan om kompostering av matavfall och förlängt hämtningsintervall

Så gör du som vill ha en latrinkompost

Hur komposterar jag?

SRV har mer information om hur du komposterar matavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras enligt renhållningsföreskrifterna i Huddinge kommun. Du behöver inte anmäla om du komposterar trädgårdsavfall på din egen fastighet. Komposteras inte trädgårdsavfallet kan det lämnas vid en återvinningscentral eller någon annan plats som kommunen eller SRV återvinning anvisar. Det är inte tillåtet att tippa trädgårdsavfall utanför sin egen fastighet.

Matavfallskvarn

Det går bra att installera matavfallskvarn i hemmet om du bor i en fastighet där du har kommunalt vatten och avlopp.

Bor du i flerbostadshus bör du först kontakta din fastighetsägare eller styrelse. Om du bor i en fastighet där du har enskilt avlopp och du vill installera en matavfallskvarn så måste du anmäla det till miljötillsynsavdelningen: miljotillsyn@huddinge.se. 

Läs mer om att installera matavfallskvarn på Stockholm Vattens webbplats

Anmälan om matavfallskvarn

Företag och matavfall

Företag som hanterar livsmedel får inte ha matavfallskvarn i Huddinge kommun. Enligt renhållningsföreskrifterna ska restauranger och storkök sortera ut matavfall för biologisk behandling. 

Hämtning av matavfall

Hos SRV återvinning får du hjälp med att hämta ditt matavfall. Ta gärna hjälp av sorteringsguiden.

Uppdaterad 30 april 2019

Var informationen till din hjälp?