Sophämtning

SRV sköter sophämtningen i Huddinge. De ansvarar för sophämtning  och sopsortering. För ytterligare frågor om sophämtning kontakta kundtjänst hos SRV

Huddinge kommun hjälper dig att anmäla uppehåll i sophämtningen.

Anmälan uppehåll i avfallshämtning

Det kostar 2 280 kronor att anmäla uppehåll i sophämtningen för fritidshus och permanentbostad. Det kostar även 2280 kronor att anmäla gemensam avfallshämning när du vill dela kärl med grannen.

Tänk på det här:

  • Anmäl uppehåll för permanent bostad senast 3 veckor i förväg och för minst 3 månader.
  • Anmäl uppehåll för fritidshus senast den 15 april och för minst en hel hämtningssäsong.
  • Du kan anmäla uppehåll tills vidare. 

Uppdaterad 7 februari 2018

Var informationen till din hjälp?