Sophämtning

I Huddinge kommun är det SRV återvinning som hanterar och svarar på alla frågor som rör sophämtning och sopsortering.

Information om sopsortering och sophämtning (srvatervinning.se)

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Anmäl uppehåll i avfallshämtningen

Tänk på det här:

  • Anmäl uppehåll för permanent bostad senast 3 veckor i förväg och för minst 3 månader.
  • Anmäl uppehåll för fritidshus senast den 15 april och för minst en hel hämtningssäsong.

Anmäl uppehåll i avfallshämtning

Förändringar matavfall och sopsortering 2024

Obligatoriskt att sortera ut matavfall 

Från den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall för alla hushåll i Sverige, enligt en ny lag från EU och riksdagen. Att sortera ut matavfallet är ett steg i ledet mot ett mer hållbart samhälle. Du som bor i villa i Huddinge kommun kan sortera ut ditt matavfall i ett separat matavfallskärl, det så kallade ”bruna kärlet”.

Mer om att sortera ut matavfall

SRV tar över ansvar för förpackningsinsamlingen

Från 2024 är det avfallsbolaget SRV som övertar driften för att samla in hushållens förpackningsavrall. Tidigare var det i  Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) regi. 

Mer om vad det innebär

För dig som har kompost

Du som komposterar ditt eget matavfall behöver göra en anmälan om kompostering. Har du anmält din kompost till oss behöver man inte ha sitt bruna kärl kvar, utan anmäler detta till SRV återvinning.

Kompost och matavfallskvarn

Kontakta SRV återvinning (srvatervinning.se)

För dig som har matavfallskvarn

  • Har du ett enskilt avlopp ska matavfallskvarnen anmälas till Huddinge kommun.
  • Det går bra att installera matavfallskvarn i hemmet om du bor i en fastighet där du har kommunalt vatten och avlopp. Huddinge kommun utfärdar inte några beslut på innehav av matavfallskvarn om du bor i ett område med kommunalt vatten och avlopp.

I framtiden sorterar du ditt avfall med färgsortering

Från och med 2027 ska alla hushåll lämna sitt avfall för återvinning nära sitt eget hem. SRV återvinning kommer därför att införa ett system med färgsortering, där olika avfallstyper sorteras i olikfärgade påsar. Det nya systemet införs etappvis under 2024-2026 till alla hushåll i SRVs insamlingsområde.

Färgsortering är framtiden (srvatervinning.se)

Uppdaterad 30 januari 2024

Var informationen till din hjälp?