Från idé till färdigt bygge – så går det till

1. Ta reda på om du behöver bygglov

De flesta byggprojekt kräver bygglov, men inte alla.

Börja med att ta reda på om du behöver bygglov på sidan När behöver du bygglov? Du kan också kontakta Servicecenter och fråga vad som gäller för det du vill bygga.


2. Ta fram de handlingar du behöver för att ansöka

Fackmannamässiga ritningar

Alla ritningar du skickar med din ansökan ska vara fackmannamässigt ritade, måttsatta och skalenliga. Använd vitt A3- eller A4-papper utan linjer eller rutor. Rita med svarta, raka linjer. Märk ritningarna med datum, fastighetsbeteckning och ritningsnamn eller ritningsnummer. Du kan vända dig till Servicecenter för att begära ut skalenliga ritningar ur vårt arkiv.

Vilka handlingar som behövs för att söka bygglov beror på vad du ska bygga. I checklistorna kan du se vilka handlingar du behöver för din bygglovsansökan:

Blanketter och checklistor

Vilka checklistor och handlingar behövs?

Oftast behöver du skicka med situationsplan, ritningar och en kontrollplan. Ska du söka bygglov, marklov eller behöver du rivningslov? Vilka checklistor och handlingar behövs? Här kan du även läsa mer om situationsplan, ritningar och kontrollplan på sidan Checklistor och handlingar till bygglov och anmälan om åtgärd 


3. Fyll i och skicka din bygglovsansökan

Sök bygglov med e-tjänst

När du söker bygglov via vår e-tjänst kan du komplettera din ansökan när du vill och får notifieringar på sms eller e-post när något har hänt i ditt ärende. Du behöver en e-legitimation för att använda e-tjänsten. 

E-tjänster för bygglov

 

Sök bygglov med blankett

Om du väljer att söka via blankett, tänk på att:

  • fylla i personnummer eller organisationsnummer, så att det blir tydligt vem det är som söker bygglovet
  • fylla i rätt adress och fastighetsbeckning för platsen du ska bygga på
  • den som ska betala avgiften för bygglovsansökan måste skriva under blanketten.
Bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan (.pdf)

 

Skicka den ifyllda ansökningsblanketten och övriga handlingar till:

Miljö- och bygglovsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
Hälsovägen 7 
141 57 Huddinge


4. Bygglovsavdelningen prövar din ansökan

När du har skickat in din ansökan kontrollerar bygglovsavdelningen om ansökan är komplett, alltså om den innehåller alla handlingar som behövs. Om din ansökan är komplett får du en bekräftelse. Annars kontaktar bygglovsavdelningen dig och ber dig att skicka in det som saknas.

När din ansökan är komplett undersöker bygglovsavdelningen om ditt byggprojekt uppfyller alla krav och bestämmelser. Det tar oftast 3–10 veckor. I vissa fall kan det ta upp till 20 veckor.


5. Bygglovsavdelningen fattar beslut om bygglov

Om du får bygglov får du beslutet skickat hem till dig med post. Beslutet betyder att du får bygga det du har tänkt, men du får inte börja bygga förrän du också har fått ett startbesked.

Bygglovsavdelningen skickar också beslutet till andra som berörs av det du ska bygga, till exempel dina grannar. De har då cirka 4 veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagar ditt bygglov under den tiden vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre går att överklaga ditt bygglov.


6. Bygglovsavdelningen håller tekniskt samråd, om det behövs

När du har fått ditt bygglov är det dags för tekniskt samråd med bygglovsavdelningen, om det behövs för ditt byggprojekt. Ett tekniskt samråd är ett möte mellan byggherren, beställaren, och kommunen där bland annat kontrollplanen fastställs. Du bokar själv tid med din handläggare för detta möte, du får sen information om det tekniska samrådet skickat till dig med post.

Om ditt byggprojekt inte kräver något tekniskt samråd får du ditt startbesked samtidigt som du får ditt bygglov.

Efter det tekniska samrådet fastställer bygglovsavdelningen din kontrollplan, sedan får du ditt startbesked. 


7. Du får ditt startbesked och kan börja bygga

Efter det tekniska samrådet fastställer bygglovsavdelningen din kontrollplan. Sedan får du ditt startbesked. När du har fått startbeskedet kan du börja bygga.

Om ditt byggprojekt inte kräver något tekniskt samråd fastställer bygglovsavdelningen din kontrollplan när de fattar beslut om ditt bygglov. I så fall får du ditt startbesked samtidigt som du får bygglovet.


8. Bygglovsavdelningen gör arbetsplatsbesök, om det behövs

Om det behövs för ditt byggprojekt gör bygglovsavdelningen ett arbetsplatsbesök. Det betyder att bygglovsavdelningen kommer till byggplatsen och kontrollerar att byggprojektet följer villkoren i bygglovet, och de tekniska krav som finns.


9. Bygglovsavdelningen kallar till slutsamråd, om det behövs

Om det behövs för ditt byggprojekt bestäms ett slutmöte, ett så kallat slutsamråd, när bygget börjar bli klart. Om ett sådant möte behövs finns det information om det i ditt startbesked.

Under slutsamrådet går du och bygglovsavdelningen igenom

  • om bygget har följt kontrollplanen
  • om något mer behöver göras
  • om du kan få ditt slutbesked.

10. Du får ditt slutbesked och kan börja använda det du har byggt

Innan du får börja använda det du har byggt behöver du ett slutbesked från bygglovsavdelningen. 

Du får slutbeskedet när du har visat att ditt bygge uppfyller alla krav och villkor som står i ditt bygglov, ditt startbesked och andra viktiga handlingar.


Uppdaterad 10 november 2017

Var informationen till din hjälp?