Fettavskiljare

Fett som spolas ner i avlopp kan lätt orsaka stopp i avloppsledningar. Ledningsnätet som sköts av Stockholm Vatten och Avfall är anpassat för att ta emot spillvatten från vanliga hushåll och därför måste verksamheter som hanterar mycket livsmedel till exempel storkök, gatukök, restauranger, ha en så kallad fettavskiljare installerad.

Anmäla och installera fettavskiljare

Stockholm Vatten och Avfall. finns all information om hur du installerar fettavskiljare.

För att installera en fettavskiljare behöver du göra en anmälan till bygglovsavdelningen Huddinge kommun. Det gör du här: Anmälan om åtgärd

Tömning av fettavskiljare

I Huddinge kommun är det SRV Återvinning som tömmer fettavskiljare.    

Uppdaterad 23 november 2017

Var informationen till din hjälp?