Kontakt för bygglovsfrågor

Kontakta servicecenter för allmänna frågor kring bygglov eller om du har ett pågående ärende. Ha gärna ditt diarienummer till hands när du ringer. Du kan också boka tid med en bygglovshandläggare.

Boka tid för rådgivning om bygglov 

Boka gärna ett möte med en av våra handläggare för att diskutera dina byggplaner redan innan du har påbörjat ett bygglovsärende. Använd vår tidbokningstjänst och hitta en tid som passar dig. OBS! Om man bokar möten kommer dessa endast hållas via telefon. Vi tar inte ta emot bokningar på plats. Dessa åtgärder vidtas för att minska smittspridning med koppling till Covid-19.

Boka tid med handläggare (privatkund) Boka tid med handläggare (företagare)

Behöver du boka av ditt besök gör du det senast två timmar innan besöket till bygglov@huddinge.se 

Pågående ärenden eller bygglovsfrågor som kräver en bedöming eller tolkning

Har du frågor i ett pågående ärende hör du av dig direkt till din handläggare eller kontaktar Huddinge servicecenter, som kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen. Servicecenter hjälper dig också att få kontakt med bygglovsavdelningen om du har frågor som kräver en bedömning eller tolkning i ett enskilt fall. Du kan till exempel få hjälp med att boka ett besök.

Allmänna frågor om bygglov

För allmänna frågor om bygglov, ring servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00. Du kan även maila till servicecenter@huddinge.se.

Det går snabbare att hjälpa dig om du har följande information till hands:

  • Fastighetsbeteckning, till exempel Aspen 2.
  • Adress, till exempel Apelvägen 14.

Sök efter fastighetsbeteckningar, gällande detaljplaner, pågående program, kulturmiljökartor med mera i Huddinge kommuns webbkarta

Uppdaterad 18 mars 2020

Var informationen till din hjälp?