Marklov: om du ska fälla träd eller ändra marken

Om du till exempel ska fälla träd eller höja eller sänka marknivån på en tomt kan du behöva söka marklov.

Sök marklov om

  • du ska höja eller sänka marknivån
  • det står i områdets detaljplan att det behövs marklov för det du ska göra, t.ex. fälla träd, plantera skog samt schakta eller fylla ut mark.

Sök efter gällande detaljplaner i webbkartan 

Dokument och blanketter

Kontakta servicecenter

Tisdagen den 9 oktober stänger vi klockan 11.30 både i Vårby och i Huddinge centrum.  

Telefon: 08-535 300 00 (välj tonval 4). Telefontider:  

  • Måndag–onsdag 9.00–17.00
  • Torsdag 10.00–18.30
  • Fredag 9.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Sjödalsvägen 29, Huddinge. 

Postadress: Natur- och byggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen, Sjödalsvägen 29, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 10 november 2017

Var informationen till din hjälp?